Beskæftigelsesudvalget

11-11-2008

Sager 46 - 51

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 46

Beslutning

Taget til efterretning

Evaluering af Projekt Mands Mod
Sag nr. 47

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger evalueringen af Projekt Mandsmod.

Projektet er gennemført for mandlige kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 og 5 i perioden 01.10.2006 til den 30.4.2008.

Projektet er finansieret af Arbejdsmarkedsstyrelsen med støtte fra EU´s Socialfond, og evalueringen er foretaget af Marselisborg – Center for Beskæftigelse, Kompetence og Viden.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at evaluering af Projekt Mandsmod tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Trepartsforhandlinger om nye sygedagpengeregler
Sag nr. 48

Sagens kerne

Forvaltningen orienterer om den indgåede trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om initiativer til at nedbringe sygefraværet.


Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Kvartalsstatistik for Rødovre Jobcenter for 3.kvartal 2008
Sag nr. 49

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed Kvartalsstatistik for Rødovre Jobcenter for 3. kvartal 2008 og Nøgletalsrapport fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland for 2. kvartal 2008.


Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
  1. at Kvartalsstatistikken for Rødovre Jobcenter for 3. kvartal 2008 tages til efterretning.
  2. at Nøgletalsrapporten fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland for 2. kvartal tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Regional udviklingsplan for Region Hovedstaden
Sag nr. 50

Sagens kerne

På baggrund af mail høring fremsendte Formanden for Beskæftigelsesudvalget sag nr. 44 på Beskæftigelsesudvalgets møde den 7. oktober 2008 (Regional udviklingsplan for Region Hovedstaden) til Økonomiudvalget med anbefaling.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at fremsendelse med anbefaling af sag nr. 44 på Beskæftigelsesudvalgets møde den 7. oktober 2008 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Diverse
Sag nr. 51

Beslutning

Intet