Beskæftigelsesudvalget

02-12-2008

Sager 55 - 58

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 55

Beslutning

Taget til efterretning

Serviceplan - status på 2008 samt ny plan for 2009
Sag nr. 56

Sagens kerne

I december 2007 vedtog Kommunalbestyrelsen Serviceplan 2008. Serviceplanen skal fungere som udmøntning af Kommuneplanens kapitel 1, der under temaerne Livsstil, Borgerservice, Rammer for livet i byen og Arbejdsliv beskriver Kommunalbestyrelsens visioner og mål for udviklingen af den kommunale service.

Der gives hermed en status på Serviceplanens opgaver for 2008 samt forslag til opgaver, der prioriteres i 2009 – herunder de opgaver, der ønskes overført fra 2008 til 2009.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.


Direktionen indstiller,
  1. at status på Serviceplan 2008 tages til efterretning,
  2. at forslag til Serviceplan 2009 tages til efterretning med henblik på godkendelse i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (Økonomiudvalget)

Orientering om sammenlægning af den statslige og den kommunale del af jobcentrene
Sag nr. 57

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen orienterer om finanslovsaftalen vedrørende sammenlægning af den statslige og kommunale del af jobcentrene i kommunerne.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Diverse
Sag nr. 58

Beslutning

Intet

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK