Beskæftigelsesudvalget

15-08-2006

Sager 1 - 4

Fold alle ud

Konstituering af Beskæftigelsesudvalget
Sag nr. 1

Sagens kerne

Valg af formand og næstformand.

Beslutning

Formand: Anni Arnoldsen Petersen Næstformand: Jens Jørgen Jensen

Meddelelser - Beskæftigelsesudvalget
Sag nr. 2

Beslutning

Taget til efterretning

Status på arbejdsmarkedsområdet
Sag nr. 3

Sagens kerne

Forvaltningen orienterer om Beskæftigelsesudvalgets område på baggrund af statusrapport på beskæftigelsesområdet.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Diverse - Beskæftigelsesudvalget
Sag nr. 4

Beslutning

Forslag til mødeplan for 2007 taget til efterretning