Beskæftigelsesudvalget

14-11-2007

Sager 41 - 45

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 41

Beslutning

Taget til efterretning

Særlig beskæftigelsesindsats for indvandrere: Analyse af målgruppe og redegørelse for indsats
Sag nr. 42

Sagens kerne

Rødovre Kommune har fået en statslig bevilling til en særlig beskæftigelsesindsats for indvandrere og efterkommere.

Rødovre Jobcenter fremlægger resultater af en analyse af målgruppen for denne indsats og en redegørelse for integrationsindsatsen i forlængelse heraf.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at analysen og redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Kvartalsstatistik for Rødovre Jobcenter 3. kvartal 2007
Sag nr. 43

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed Kvartalsstatistik for Rødovre Jobcenter for 3. kvartal 2007, samt Beskæftigelsesregionen for Hovedstaden og Sjællands Kvartalsstatistik for 2. kvartal.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
  1. at Kvartalsstatistik for Rødovre Jobcenter 3. kvartal 2007, tages til efterretning
  2. at Hovedstaden og Sjællands Kvartalsstatistik for 2. kvartal, tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Ny overordnet børne- og ungepolitik i Rødovre Kommune
Sag nr. 44

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 28.08.2007 at sende udkast til den nye overordnede børne- og ungepolitik i høring frem til den 01.10.2007.

Den nye overordnede børne- og ungepolitik har nu været til høring i relevante bestyrelser, udvalg og råd.

I alt er indkommet 18 høringssvar og den generelle tilbagemelding er langt overvejende positiv.

Den nye overordnede børne- og ungepolitik med indarbejdede høringssvar forelægges hermed til godkendelse og erstatter således den hidtil gældende overordnede børne- og ungepolitik fra 1997.

Den nye overordnede børne- og ungepolitik forelægges samtidig i alle fagudvalg.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at den nye overordnede børne- og ungepolitik godkendes.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 45

Beslutning

Intet