Beskæftigelsesudvalget

14-08-2007

Sager 29 - 34

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 29

Beslutning

Taget til efterretning

Kvartalsstatistik for Rødovre Jobcenter 2. kvartal 2007
Sag nr. 30

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed kvartalsstatistik for Rødovre Jobcenter for 2. kvartal 2007.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at kvartalsstatistik for Rødovre Jobcenter
2. kvartal 2007 tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Redegørelse for brug af revalideringstilbud i 2007 og 2008
Sag nr. 31

Sagens kerne

Rødovre Kommune skal gøre rede for kommunens brug af revalideringstilbud i 2007 og forudsige behovet for pladser i 2008. Redegørelsen er vedlagt sagen i bilag.
      
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
    
at redegørelsen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Budgetforslag 2008 - Beskæftigelsesudvalget
Sag nr. 32

Sagens kerne

Orientering om budgetforslag 2008, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 22. august 2007.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Ny overordnet børne- og ungepolitik i Rødovre Kommune
Sag nr. 33

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog i augustmøderækken 2006 at udarbejde en ny overordnet børne- og ungepolitik i Rødovre Kommune.

Den nye overordnede børne- og ungepolitik skal sætte fokus på børn og unge fra 0-18 år og afspejle en nutidig, målrettet og fremsynet indsats for børn og unge i Rødovre Kommune. De opstillede fokusområder er:
  • Udvikling og læring
  • Sundhed og trivsel
  • Rummelighed og inklusion
  • Sprog og integration
  • Børnekultur og fritid
  • Sammenhæng og helhed
Høringsmaterialet indeholder forslag til selve politikken samt et idékatalog, og det forelægges samtidig i alle udvalg.

Beskæftigelsesudvalget indstiller,
  1. at forslag til Rødovre Kommunes nye overordnede børne- og ungepolitik tages til efterretning
  2. at forslag til Rødovre Kommunes nye overordnede børne- og ungepolitik sendes i høring frem til den 01.10.2007
  3. at Rødovre Kommunes nye overordnede børne- og ungepolitik behandles endeligt i novembermøderækken 2007

Beslutning

Anbefales (Til Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 34

Beslutning

Intet

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK