Beskæftigelsesudvalget

14-08-2007

Sager 29 - 34

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 29

Beslutning

Taget til efterretning

Kvartalsstatistik for Rødovre Jobcenter 2. kvartal 2007
Sag nr. 30

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed kvartalsstatistik for Rødovre Jobcenter for 2. kvartal 2007.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at kvartalsstatistik for Rødovre Jobcenter
2. kvartal 2007 tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Redegørelse for brug af revalideringstilbud i 2007 og 2008
Sag nr. 31

Sagens kerne

Rødovre Kommune skal gøre rede for kommunens brug af revalideringstilbud i 2007 og forudsige behovet for pladser i 2008. Redegørelsen er vedlagt sagen i bilag.
      
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
    
at redegørelsen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Budgetforslag 2008 - Beskæftigelsesudvalget
Sag nr. 32

Sagens kerne

Orientering om budgetforslag 2008, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 22. august 2007.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Ny overordnet børne- og ungepolitik i Rødovre Kommune
Sag nr. 33

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog i augustmøderækken 2006 at udarbejde en ny overordnet børne- og ungepolitik i Rødovre Kommune.

Den nye overordnede børne- og ungepolitik skal sætte fokus på børn og unge fra 0-18 år og afspejle en nutidig, målrettet og fremsynet indsats for børn og unge i Rødovre Kommune. De opstillede fokusområder er:
  • Udvikling og læring
  • Sundhed og trivsel
  • Rummelighed og inklusion
  • Sprog og integration
  • Børnekultur og fritid
  • Sammenhæng og helhed
Høringsmaterialet indeholder forslag til selve politikken samt et idékatalog, og det forelægges samtidig i alle udvalg.

Beskæftigelsesudvalget indstiller,
  1. at forslag til Rødovre Kommunes nye overordnede børne- og ungepolitik tages til efterretning
  2. at forslag til Rødovre Kommunes nye overordnede børne- og ungepolitik sendes i høring frem til den 01.10.2007
  3. at Rødovre Kommunes nye overordnede børne- og ungepolitik behandles endeligt i novembermøderækken 2007

Beslutning

Anbefales (Til Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 34

Beslutning

Intet