Beskæftigelsesudvalget

10-10-2006

Sager 12 - 15

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 12

Beslutning

Intet

Orientering om ansøgning om socialfondsmidler til beskæftigelsesprojekt
Sag nr. 13

Sagens kerne

Arbejdsmarkedsafdelingen orienterer hermed Beskæftigelsesudvalget om, at Arbejdsmarkedsafdelingen har søgt om midler fra EU’s Socialfondspulje til beskæftigelsesprojektet Nyt Liv. Projektbeskrivelsen er vedlagt sagen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at ansøgningen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Sundhedspolitik - Høring
Sag nr. 14

Sagens kerne

Rødovre Kommunes oplæg til en ny sundhedspolitik har været til høring blandt organisationer og/ eller grupper, der har særlig interesse på sundhedsområdet.

Sundhedspolitik-Høring forelægges samtidig i Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og i Teknik- og Miljøudvalget.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at sundhedspolitik og faktabind vedtages med ovenstående rettelser og tilføjelser

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 15

Beslutning

Intet