Beskæftigelsesudvalget

04-12-2007

Sager 48 - 53

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 48

Beslutning

Taget til efterretning

Borgerrettede projekter og aktiviteter i Rødovre Jobcenter 2008
Sag nr. 49

Sagens kerne

På baggrund af Beskæftigelsesplan 2008 fremlægger Rødovre Jobcenter en redegørelse for projekter og aktiviteter i Rødovre Jobcenter 2008.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Rødovre Kommunes Serviceplan: Status på 2007 samt forslag for 2008
Sag nr. 50

Sagens kerne

I december 2006 vedtog Kommunalbestyrelsen Serviceplan 2007. Serviceplanen skal fungere som udmøntning af Kommuneplanens kapitel 1, der under temaerne Livsstil, Borgerservice, Rammer for livet i byen og Arbejdsliv beskriver Kommunalbestyrelsens visioner og mål for udviklingen af den kommunale service.

Der gives hermed en status på Serviceplanens opgaver for 2007 samt forslag til opgaver, der prioriteres i 2008 – herunder de opgaver, der ønskes overført fra 2007 til 2008.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Direktionen indstiller,
  1. at status på Serviceplan 2007 tages til efterretning,
  2. at forslag til Serviceplan 2008 tages til efterretning med henblik på godkendelse i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (Økonomiudvalget)

Strategi 2007 - Planstrategi og Agenda 21 - strategi
Sag nr. 51

Sagens kerne

Godkendelse af Strategi 2007.

Jf. planloven skal Kommunalbestyrelsen offentliggøre en planstrategi og en Agenda 21 – strategi inden udgangen af 2007.

En planstrategi og en Agenda 21 – strategi for Rødovre Kommune er indarbejdet og indeholdt i vedlagte Strategi 2007.

Strategi 2007 indeholder:

En beskrivelse af de emner, der skal arbejdes med de næste år, og som skal supplere Kommuneplan 2006 – 2018 til en ny Kommuneplan 2010 – 2022. En ny stor planlægningsopgave i forbindelse med arbejdet bliver indarbejdelse af en del af regionplanens retningslinier i den nye kommuneplan, ligesom der vil blive sat fokus på forebyggelse og tilpasning til klimaforandringer.

Beslutning om revisionsmetode. Kommuneplan 2006 – 2018 forudsættes revideret i sin helhed.

Oplysninger om planlægningen siden sidst.

Rødovre Kommune har i et samarbejde med de øvrige Vestegnskommuner udarbejdet en fælles planstrategi for Vestegnen. Den fælles planstrategi er ikke indarbejdet i Strategi 2007, men foreslås offentliggjort som baggrundsnotat.

Kommunalbestyrelsen vedtog i møde den 26.06.2007, at Strategi 2007 offentliggøres i januar 2008 med en frist på 8 uger.

Den egentlige debat om planrevisionens målsætninger (borgermøder m.m.) forudsættes at ske i forbindelse med offentliggørelse af forslag til Kommuneplan 2010 – 2022.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Direktionen indstiller,
  1. at Strategi 2007 vedtages og offentliggøres, samt
  2. at der fastsættes en frist på 8 uger for fremsættelse af idéer, forslag mv. til den offentliggjorte Strategi 2007.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Henvendelse fra Peter Mikkelsen (Ø) vedrørende arbejdet i Integrationsrådet
Sag nr. 52

Sagens kerne

Peter Mikkelsen (Ø) har rettet henvendelse til formanden for Beskæftigelsesudvalget og Socialdirektøren, idet Peter Mikkelsen (Ø) ønsker en orientering og drøftelse af arbejdet i Integrationsrådet.

Social- og Sundhedsforvaltningen vil på mødet give en mundtlig redegørelse for arbejdet i Integrationsrådet.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at sagen drøftes

Beslutning

Sagen drøftet

Diverse
Sag nr. 53

Beslutning

Intet

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK