Beskæftigelsesudvalget

16-01-2007

Sager 1 - 4

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 1

Beslutning

Taget til efterretning

Godkendelse af aftalegrundlag for Ballerup Sprogcenter
Sag nr. 2

Sagens kerne

Efter ønske fra Ballerup Kommune, fremlægges et forslag til nyt aftalegrundlag for Rødovre Kommunes samarbejde med Ballerup Sprogcenter for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010. Aftalegrundlaget består dels af forslag til nye vedtægter for Ballerup Sprogcenter og dels af en ny kommunekontrakt mellem Ballerup Sprogcenter og Ballerup, Herlev, Egedal og Rødovre Kommuner.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
  1. at forslaget til vedtægter for den selvejende institution Ballerup Sprogcenter godkendes, med forbehold for Det Kommunale Tilsyns godkendelse.
  2. at forslaget til kommunekontrakt principgodkendes med forbehold for Det Kommunale Tilsyns godkendelse.
  3. at Kommunalbestyrelsen udpeger et medlem af Kommunalbestyrelsen til Ballerup Sprogcenters Bestyrelse.
  4. at Social- og Sundhedsforvaltningen bemyndiges til at udpege en repræsentant fra Rødovre Jobcenter til Sprogcentrets Bestyrelse.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Kvartalsstatistik for Rødovre Jobcenter
Sag nr. 3

Sagens kerne

Rødovre Jobcenter fremlægger hermed den statistiske kvartalsrapport for 4. kvartal, 2006.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at kvartalsstatistikken tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Diverse
Sag nr. 4

Beslutning

Intet