Beskæftigelsesudvalget

13-02-2007

Sager 5 - 7

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 5

Sagens kerne

Oversigt fremlagt.

Beslutning

Taget til efterretning

Delegationsplan for Rødovre Jobcenter
Sag nr. 6

Sagens kerne

Som følge af kommunalreformen og den deraf afledte oprettelse af Rødovre Jobcenter, er der behov for ændringer i de delegationsregler, der fastlægger ansvar og beslutningskompetence for den lovgivning, som administreres i Social- og Sundhedsforvaltningen. Der foreslås derfor en ny delegationsplan for Rødovre Jobcenter, som uddelegerer beslutningskompetence i henhold til lovgivningen på arbejdsmarkedsområdet.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at delegationsplanen på arbejdsmarkedsområdet godkendes

Beslutning

Godkendt

Diverse
Sag nr. 7

Beslutning

Intet