Beskæftigelsesudvalget

13-01-2009

Sager 1 - 4

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 1

Beslutning

Taget til efterretning

Nye medlemmer til Integrationsrådet
Sag nr. 2

Sagens kerne

I henhold til Integrationsrådets forretningsordnen § 2 stk. 5 kan Kommunalbestyrelsen udpege nye suppleanter til Integrationsrådet, når valgte medlemmer og suppleanter fratræder i valgperioden.

Integrationsrådet indstiller,


at Kommunalbestyrelsen, jf. Integrationsrådets forretningsorden § 2 stk. 5, udpeger Habiba Qureshi, Hatice Kilic og Ahmed Saad Musse som suppleanter i Integrationsrådet.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Praksisundersøgelse vedrørende sygedagpengelovens § 7
Sag nr. 3

Sagens kerne

Beskæftigelsesankenævnet har gennemført en praksisundersøgelse af kommunernes praksis i
sager om stop for eller afslag på udbetaling af sygedagpenge i tilfælde, hvor kommunen
vurderer, at borgeren ikke er fuldt eller delvist uarbejdsdygtig.

Praksisundersøgelsen skal i henhold til retssikkerhedslovens § 79a behandles på et kommunalbestyrelsesmøde i de deltagende kommuner.

Rødovre Kommune har deltaget med i alt 9 sager.
  
Rødovre Jobcenter orienterer om resultatet af praksisundersøgelsen, og redegøre for yderligere foranstaltninger som følge heraf.
   
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  
at orienteringen og redegørelsen tages til efterretning

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 4

Beslutning

23. april 2009 kl. 17.00-19.00 afholdes fællesmøde mellem det lokale beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesudvalget

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK