Beskæftigelsesudvalget

13-01-2009

Sager 1 - 4

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 1

Beslutning

Taget til efterretning

Nye medlemmer til Integrationsrådet
Sag nr. 2

Sagens kerne

I henhold til Integrationsrådets forretningsordnen § 2 stk. 5 kan Kommunalbestyrelsen udpege nye suppleanter til Integrationsrådet, når valgte medlemmer og suppleanter fratræder i valgperioden.

Integrationsrådet indstiller,


at Kommunalbestyrelsen, jf. Integrationsrådets forretningsorden § 2 stk. 5, udpeger Habiba Qureshi, Hatice Kilic og Ahmed Saad Musse som suppleanter i Integrationsrådet.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Praksisundersøgelse vedrørende sygedagpengelovens § 7
Sag nr. 3

Sagens kerne

Beskæftigelsesankenævnet har gennemført en praksisundersøgelse af kommunernes praksis i
sager om stop for eller afslag på udbetaling af sygedagpenge i tilfælde, hvor kommunen
vurderer, at borgeren ikke er fuldt eller delvist uarbejdsdygtig.

Praksisundersøgelsen skal i henhold til retssikkerhedslovens § 79a behandles på et kommunalbestyrelsesmøde i de deltagende kommuner.

Rødovre Kommune har deltaget med i alt 9 sager.
  
Rødovre Jobcenter orienterer om resultatet af praksisundersøgelsen, og redegøre for yderligere foranstaltninger som følge heraf.
   
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  
at orienteringen og redegørelsen tages til efterretning

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 4

Beslutning

23. april 2009 kl. 17.00-19.00 afholdes fællesmøde mellem det lokale beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesudvalget