Beskæftigelsesudvalget

10-02-2009

Sager 5 - 11

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 5

Beslutning

Taget til efterretning.

Godkendelse af retningslinjer for rådighedsvurderinger og sanktioner i Rødovre Jobcenter
Sag nr. 6

Sagens kerne

Rødovre Jobcenter har udarbejdet nye retningslinjer for rådighedsvurderinger af ledige kontanthjælpsmodtagere, samt administrative retningslinjer for administration af sanktioner på kontanthjælpsområdet.

Retningslinjerne skal forelægges til godkendelse.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at retningslinjer for rådighedsvurderinger og sanktioner godkendes

Beslutning

Godkendt.

Kvartalsstatistik for Rødovre Jobcenter 4.kvartal 2008
Sag nr. 7

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed Kvartalsstatistik for Rødovre Jobcenter for 4. kvartal 2008, Nøgletalsrapport fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland for 3. kvartal 2008 og Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Rødovre, 2. statusrapport 2008.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at Kvartalsstatistik Rødovre Jobcenter for 4. kvartal 2008 tages til efterretning.
 2. at Nøgletalsrapporten fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland for 3. kvartal 2008 tages til efterretning.
 3. at Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Rødovre, 2. statusrapport 2008 tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Redegørelse 2008 til Udviklingsrådet
Sag nr. 8

Sagens kerne

Udviklingsrådet skal udarbejde en årlig redegørelse om udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet.

Til brug for udarbejdelsen af de regionale redegørelser er der udarbejdet et spørgeskema, som den enkelte kommune/region skal besvare.

Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen har udfyldt spørgeskemaerne for Rødovre Kommune og forelægger redegørelsen for Kommunalbestyrelsen.

Sagen behandles samtidig i Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at Kommunalbestyrelsens redegørelse (spørgeskemaerne) fremsendes til Udviklingsrådet
 2. at Kommunalbestyrelsens redegørelse fremsendes til høring hos handicaprådet og Specialbørn Rødovre.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Rødovre Kommunes Sundhedspolitik - status på handleplan 2008 og handleplan 2009
Sag nr. 9

Sagens kerne

Rødovre Kommunes sundhedspolitik blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2006 (sag nr. 176).

Sundhedspolitikken bliver udmøntet i en årlig handleplan på sundhedsområdet. Handleplanen indeholder de konkrete tiltag, der iværksættes for at realisere de overordnede målsætninger i sundhedspolitikken.

I det følgende forelægges status på handleplan for sundhedsindsatsen i 2008 og handleplan for sundhedsindsatsen i 2009.

Sagen forelægges samtidig i Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Teknik og Miljøudvalget.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at status for sundhedsindsatsen i 2008 tages til efterretning
 2. at Handleplan for sundhedsindsatsen i 2009 godkendes

Beslutning

1. Indstilles taget til efterretning (Økonomiudvalget) 2. Anbefales (Økonomiudvalget)

Energiplan for Rødovre Kommune 2009 - 2013
Sag nr. 10

Sagens kerne

Vedtagelse af ny Energiplan for perioden 2009-2013. Planen indeholder en evaluering af arbejdet med Energiplan 2003-2007, og på baggrund heraf samt de nye EMO-regler foreslås justering af målsætning og strategi.

Sagen forelægges samtidig i Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Teknik og Miljøudvalget.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at Energiplan 2009-2013 vedtages,
 2. at den vedtagne Energiplan udsendes til Rødovre Kommunes institutioner og offentliggøres på Rødovre Kommunes hjemmeside sammen med Grønt Regnskab 2007,
 3. at fremtidige energiinvesteringer i Rødovre Kommunes bygninger afholdes indenfor den i budgettet afsatte pulje til bygningsvedligeholdelse og indgår i prioriteringen af opgaverne, samt
 4. at opgaverne der hidtil har været udført af Rødovre Kommunes energistyregruppe varetages af Bygningsafdelingen i Teknisk Forvaltning.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 11

Beslutning

Intet

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK