Beskæftigelsesudvalget

09-06-2009

Sager 31 - 33

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 31

Beslutning

Taget til efterretning

Resultatrevision for Rødovre Jobcenter 2008
Sag nr. 32

Sagens kerne

Ifølge lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal Rødovre Jobcenter udarbejde en årlig Resultatrevision. Resultatrevisionen skal sendes i høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd.

Kommunalbestyrelsen behandlede resultatrevisionen på møde d. 28. april (sag nr. 79), hvorefter den blev sendt til høring.

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed Resultatrevision 2008 til endelig godkendelse.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at Resultatrevision 2008 endelig godkendes

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 33

Beslutning

Intet