Børne- og Skoleudvalget

14-04-2009

Sager 43 - 48

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 43

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Forventet behov for daginstitutionspladser
Sag nr. 44

Sagens kerne

Forvaltningen orienterer om status og fremtidige forventninger og behov for daginstitutionspladser.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lukning 1 uge i daginstitutioner og SFO´er
Sag nr. 45

Sagens kerne

I forbindelse med behandling af udmøntning af besparelser i budget 2010 og følgende budgetår blev det besluttet at holde lukket 1 uge i daginstitutioner og SFO´er.

For at tage højde for ferielukning på tidspunkter med lavt fremmøde af børn anbefaler Børne- og Kulturforvaltningen, at 1 uges ferielukning afvikles enten i:
  • Den sidste hele uge i juli måned, eller
      
  • Mellem jul og nytår og resten af dagene op til påske – i alt 5 dage.
       
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at tidspunktet for afvikling af 1 uges lukning i daginstitutioner og SFO´er sendes til høring i forældre- og skolebestyrelser samt MED-udvalg.

Beslutning

Godkendt.

Status på Rødovre Kommunes overordnede børne- og ungepolitik
Sag nr. 46

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde 27.11.2007 den nye overordnede børne- og ungepolitik i Rødovre Kommune.

Der gøres hermed status for arbejdet med fokusområderne i politikken. Dette med henblik på at handle målrettet og fremadrettet frem mod den egentlige evaluering i efteråret 2010, som er beskrevet i den overordnede børne- og ungepolitiks metoder for evaluering og dokumentation.

6 fokusområder indgår i den overordnede børne- og ungepolitik med hver en række emneafsnit, hvor en række handlinger er beskrevet, og som skal udmøntes.

I alt er der beskrevet 98 handlinger i den overordnede børne- og ungepolitik. Heraf er 76 handlinger helt eller delvist sat i gang. Den overordnede børne- og ungepolitik evalueres i efteråret 2010, hvor det vurderes, om der skal foretages justeringer, tilføjelser eller ændringer heraf.

Sagen forelægges samtidig i alle fagudvalg.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at status på den overordnede børne- og ungepolitik tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Økonomiudvalget).

Rammeaftale for 2010 for Social- og Specialundervisningsområdet
Sag nr. 47

Sagens kerne

Kommunerne skal senest 1. maj indsende redegørelse til regionen til brug for udarbejdelse af den samlede rammeaftale for 2010 på Social- og Specialundervisningsområdet.
Rammeaftalen er en samlet opgørelse af kommunernes forventninger til udbud og efterspørgsel i Region Hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet med henblik på at opfylde den samlede kommunale forsyningsforpligtelse på disse områder fremover.
Sagen behandles samtidig i Social- og Sundhedsudvalget.
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,   at Rødovre Kommunes redegørelse tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 48

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK