Børne- og Skoleudvalget

12-05-2009

Sager 49 - 56

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 49

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Forventet behov for daginstitutionspladser
Sag nr. 50

Sagens kerne

Forvaltningen orienterer om status og fremtidige forventninger til og behov for daginstitutionspladser.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Afskaffelse af løsrevne lukkedage
Sag nr. 51

Sagens kerne

Som led i kommuneaftalen for 2009 er det besluttet at afskaffe løsrevne lukkedage. Forslaget om placering af lukkedage, som blev behandlet på Børne- og Skoleudvalgets møde d. 13. januar har nu været i høring i daginstitutionernes bestyrelser.

Børne- og Skoleudvalget indstiller,

at beslutningen om fortsat at placere lukkedage 1. maj, fredag efter Kristi Himmelfart, grundlovsdag, juleaftensdag samt nytårsaftensdag endeligt vedtages.

Beslutning

Godkendt.

Specialundervisningsstrukturen
Sag nr. 52

Sagens kerne

Med henblik på at give Børne- og Skoleudvalget et overblik over specialundervisningsområdet, fremlægges her en beskrivelse af den nuværende struktur, en redegørelse over det behov forvaltningen kan se, der vil være fremover, samt hvilke forebyggende tiltag, der er etableret.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at orienteringen tages til efterretning,
   
 2. at forvaltningen fremkommer med forslag til, hvor det vil være hensigtsmæssigt og muligt at placere specialtilbuddene, samt
   
 3. at der nedsættes et udvalg, som skal udarbejde forslag til, hvorledes udskilning af elever til specialundervisningstilbud uden for klassen kan nedbringes.

Beslutning

Ny sagsbeskrivelse for så vidt angik ”Økonomiske konsekvenser/andre konsekvenser”, blev omdelt på mødet, og tilakteres sagen. Pkt. 1. Taget til efterretning. Pkt. 2 ændres til, ”at forvaltningen i 4. kvartal fremkommer med forslag til, hvor det på sigt vil være hensigtsmæssigt og muligt at placere eventuelle specialtilbud,” samt Pkt. 3 ændres til, ”at der nedsættes et udvalg, som skal udarbejde forslag til, hvorledes udskilning af elever til specialundervisningstilbud uden for klassen kan nedbringes, og hvordan effekten af tilbudene kan beskrives”.

De selvejende institutioner Vuggestuen Bybjerget, Børnehaven Barnets Hus, Børnehaven Børnehuset Carlsro, og Rødovre Byggelegeplads - Regnskaber for 2008
Sag nr. 53

Sagens kerne

Godkendelse af årsregnskaber 2008 for de selvejende institutioner Vuggestuen Bybjerget, Børnehaven Barnets Hus, Børnehaven Børnehuset Carlsro, og Rødovre Byggelegeplads.

Årsregnskaberne har været fremsendt til BDO Kommunernes Revision, og er blevet revisionspåtegnet.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at årsregnskaberne for 2008 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Valhøj Skole - idrætsprofilskole for elever i 7., 8. og 9. klasse
Sag nr. 54

Sagens kerne

Sagen er en orientering om status på elevoptag m.m.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at orienteringen tages til efterretning, og
   
 2. at eliteklassen startes op som planlagt.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Redegørelse for integrationsrådets arbejde 2008
Sag nr. 55

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed en redegørelse for Integrationsrådets arbejde i 2008, herunder aktiviteter, møder og medlemsstatus.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Beskæftigelsesudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 56

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK