Kultur- og Fritidsudvalget

15-09-2009

Sager 51 - 55

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 51

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Milestedets indgang - "Projekt klar til Kærene"
Sag nr. 52

Sagens kerne

Program for områdefornyelse i Kærene indeholder et forslag til, at indgangen til Milestedet gøres indbydende og åbnes ud mod Nørrekær. Der er udarbejdet forslag til ændring af indgangspartiet, således at arealet mellem Cafébiblioteket og kantinen ændres, hvorved der etableres et indbydende indgangsmiljø. Sagen forelægges samtidig i Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
  1. at disponering af udearealet samt tidsplan godkendes,
  2. at arbejdet udbydes i fagentreprise,
  3. at Teknisk Forvaltning, Park- og Naturafdelingen, varetager opgavens gennemførelse,
  4. at der gives en anlægsbevilling på 550.000 kr. til ændring af indgangspartiet, og
  5. at der frigives rådighedsbeløb på 550.000 kr. af de i investeringsoversigten 2009 afsatte midler på 1.450.000 kr. under ”Områdefornyelse af Kærene”.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Københavns Befæstning - en attraktion i verdensklasse
Sag nr. 53

Sagens kerne

Godkendelse af projektbeskrivelse til Partnerskabet (Real Dania, Skov- og Naturstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen) med forslag, der skal gøre Vestvolden til en attraktion som en del af Københavns befæstning. Forslaget omfatter bl.a. etablering af et formidlingscenter i Ejbybunkeren som 1 af Københavns befæstnings 3 fyrtårne, genopførelse af batteritogsmagasinet samt forbedring af voldgaden og en ny sti for at styrke Vestvolden som Københavns nye motionsrum. Godkendelse af ansøgning til Vejdirektoratet om støtte til at opgradere voldgaden som en attraktiv cykelforbindelse. Sagen behandles samtidig i Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
  1. at projektbeskrivelse af 31.08.2009 godkendes som kontrakt med Partnerskabet og grundlag for det videre arbejde, samt
  2. at ansøgning om tilskud fra ”Pulje til mere cykeltrafik (Vejpuljen)” godkendes.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Evaluering af integrationsindsatsen og Integrationsrådets virke i Rødovre Kommune 2008
Sag nr. 54

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen har gennemført en evaluering af integrationsindsatsen og Integrationsrådets virke. Evalueringen bygger på kvalitative interviews, statistik, forskning og undersøgelser samt interne evalueringer. Det har været vanskeligt at evaluere integrationsindsatsen, da der på flere områder ikke findes opdateret statistik eller særskilte opgørelser vedrørende borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
  1. at evalueringen drøftes, og
  2. at evalueringen sendes til høring i Integrationsrådet inden endelig politisk godkendelse.

Beslutning

Punkt 1 drøftet. Punkt 2 anbefales (til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 55

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK