Kultur- og Fritidsudvalget

17-03-2009

Sager 15 - 19

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 15

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fordelingsnøgle for haltimer i Rødovrehallen og Rødovre Stadionhal m.v.
Sag nr. 16

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med Brugerbestyrelsen for Rødovrehallen og Rødovre Stadionhal samt Idrætsrådet udarbejdet forslag til nye principper for fordeling af haltimer for den kommende sæson 2009/2010.

Forslag til nyt fordelingsprincip følger de visioner og målsætninger, som er indeholdt i den vedtagne idrætspolitik.

Sagen har været behandlet på Idrætsrådets møde den 26.02.2009, som anbefaler sagen til Kultur- og Fritidsudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at arbejdsgruppens forslag til nye fordelingsprincipper godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Aftalestyring for kultur- og fritidsområdet 2009
Sag nr. 17

Sagens kerne

Aftalestyring i Rødovre Kommune skal skabe synlighed og gensidig accept af enhedens særlige fokusområder, mål og resultater. Aftalerne indeholder fokusområder fra henholdsvis direktionen, fagcheferne og enhederne hvorved der opnås en sammenkædning af kommunens målsætninger fra det overordnede niveau til det udførende niveau.

Der gives en orientering om indholdet af de aftaler, der er indgået for kultur- og fritidsområdets decentrale enheder 2009.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Aftalestyring for Børne- og Kulturforvaltningens interne forvaltningsenhed 2009
Sag nr. 18

Sagens kerne

Aftalestyring i Rødovre Kommune skal skabe synlighed og gensidig accept af enhedens særlige fokusområder, mål og resultater. Aftalerne indeholder fokusområder fra henholdsvis direktionen, fagcheferne og enhederne, hvorved der opnås en sammenkædning af kommunens målsætninger fra det overordnede niveau til det udførende niveau.

Der gives en orientering om indholdet af de aftaler, der er indgået på Børne- og Kulturforvaltningens interne forvaltningsenhed 2009.

Sagen forelægges samtidigt i Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Diverse
Sag nr. 19

Beslutning

Taget til efterretning.