Kultur- og Fritidsudvalget

14-04-2009

Sager 20 - 25

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 20

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Espelundens Idrætsanlæg - etablering af spillertunnel - regnskab
Sag nr. 21

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt. 
Bevilling 30.09.2008
466.100 kr.
Indtægtsbevilling
-60.000 kr.
Nettobevilling
406.100 kr.
Forbrug
465.538 kr.
Indtægt fra Boldklubben Avarta
- 60.000 kr.
Nettobrug
405.538 kr.
Mindreforbrug
      562 kr.
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 
  1. at regnskabet godkendes, og
      
  2. at mindreforbruget på 562 kr. tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

I/S Vestbad - omlægning af regnskabspraksis
Sag nr. 22

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med Brøndby Kommune udarbejdet forslag til ændring af regnskabspraksis i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab for I/S Vestbad.

Forslag til ny praksis vil blive anvendt ved udarbejdelse af årsregnskab for 2008, som via bestyrelsen for I/S Vestbad fremsendes med revisionspåtegning til godkendelse i de to kommunernes kommunalbestyrelser i møderækken i august måned 2009.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at redegørelse for forslag til ny regnskabspraksis tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Økonomiudvalget).

Gymnastik- og Idrætsforeningen Orient - ansøgning om fortsættelse af udvidet træningstid i Islevbadet i sæsonen 2009/2010
Sag nr. 23

Sagens kerne

Gymnastik- og Idrætsforeningen Orient’s svømmeafdeling ansøger i e-mail af 15.03.2009 om fornyet tilladelse til at benytte Islevbadet ekstraordinært på tirsdage og onsdage i tidsrummet kl. 16.45 – 19.15 i sæsonen 2009/2010, i lighed med den tilladelse, som Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på sit møde den 10.06.2008 for sæsonen 2008/2009.

I ansøgningen redegør svømmeafdelingen for forløbet af sæsonen 2008/2009, som har betydet at ca. 65 børn ekstraordinært har modtaget svømmeundervisning til den tildelte ekstra tid.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
  1. at ansøgningen ekstraordinært imødekommes for sæsonen 2009/2010,
     
  2. at der på majmødet 2010 forelægges en evaluering af den godkendte ordning.

Beslutning

Godkendt.

Status på Rødovre Kommunes overordnede børne- og ungepolitik
Sag nr. 24

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde 27.11.2007 den nye overordnede børne- og ungepolitik i Rødovre Kommune.

Der gøres hermed status for arbejdet med fokusområderne i politikken. Dette med henblik på at handle målrettet og fremadrettet frem mod den egentlige evaluering i efteråret 2010, som er beskrevet i den overordnede børne- og ungepolitiks metoder for evaluering og dokumentation.

6 fokusområder indgår i den overordnede børne- og ungepolitik med hver en række emneafsnit, hvor en række handlinger er beskrevet, og som skal udmøntes.

I alt er der beskrevet 98 handlinger i den overordnede børne- og ungepolitik. Heraf er 76 handlinger helt eller delvist sat i gang. Den overordnede børne- og ungepolitik evalueres i efteråret 2010, hvor det vurderes, om der skal foretages justeringer, tilføjelser eller ændringer heraf.

Sagen forelægges samtidig i alle fagudvalg.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at status på den overordnede børne- og ungepolitik tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 25

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK