Beskæftigelsesudvalget

15-09-2009

Sager 40 - 45

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 40

Beslutning

Taget til efterretning

Kvartalsstatistik for Rødovre Jobcenter 2.kvartal 2009
Sag nr. 41

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger kvartalsstatistik for Rødovre Jobcenter for 2. kvartal 2009.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at kvartalsstatistik for Rødovre Jobcenter 2. kvartal 2009 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Strategi for samarbejdet mellem A-kasser og Rødovre Jobcenter
Sag nr. 42

Sagens kerne

Jobcenterreformen og A-kassernes rolle i beskæftigelsesindsatsen og indsatsen for sygemeldte gør - sammen med den stigende ledighed - det aktuelt for Rødovre Kommune at udarbejde en strategi for samarbejdet mellem A-kasser og Jobcenter.

Vedlagte udkast til strategi for samarbejde mellem A-kasser og Rødovre Jobcenter, tager blandt andet udgangspunkt i fælleserklæringer om samarbejde, som KL har udarbejdet med henholdsvis LO og FTF.


Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Strategi for samarbejde mellem A-kasser og Rødovre Jobcenter godkendes

Beslutning

Godkendt

Beskæftigelsesplan 2010
Sag nr. 43

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed Beskæftigelsesplan 2010 for Rødovre Jobcenter til endelig godkendelse.

Beskæftigelsesudvalget behandlede udkast til Beskæftigelsesplan 2010 på mødet den 12. maj 2009 (sag nr. 25).

Beskæftigelsesplanen har været i høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd og i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Beskæftigelsesplan 2010 for Rødovre Jobcenter godkendes.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Evaluering af integrationsindsatsen og Integrationsrådets virke i Rødovre Kommune 2008
Sag nr. 44

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen har gennemført en evaluering af integrationsindsatsen og Integrationsrådets virke.

Evalueringen bygger på kvalitative interviews, statistik, forskning og undersøgelser samt interne evalueringer.

Det har været vanskeligt at evaluere integrationsindsatsen, da der på flere områder ikke findes opdateret statistik eller særskilte opgørelser vedrørende borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.


Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
  1. at evalueringen drøftes, og
  2. at evalueringen sendes til høring i Integrationsrådet inden endelig politisk godkendelse.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 45

Beslutning

Intet