Børne- og Skoleudvalget

16-08-2011

Sager 54 - 58

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 54

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Nyhedsliste for Undervisning for perioden 31.05.2011-08.08.2011
Bilag 3: Omsorgstandplejen går på skift

Etablering af hæve/sænkepusleborde i daginstitutioner - programforslag, ansøgning om bevilling
Sag nr. 55

Sagens kerne

Godkendelse af programforslag vedrørende fortsættelse af den igangværende etablering af hæve/sænkepusleborde i daginstitutioner.

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2011 er der afsat 1.100.200 kr. incl. følgeudgifter til ovennævnte projekt.

Der søges om en anlægsbevilling på 1.100.200 kr. til fortsættelse af projektet.

Der er i 2010 bevilget 1.112.000 kr. til etablering af hæve/sænkeborde.

Den samlede frigivne anlægsbevilling udgør herefter 2.212.200 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at programforslag og tidsplan godkendes,

 2. at arbejdet udbydes i fagentrepriser i underhåndsbud,

 3. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager opgavens gennemførelse, og

 4. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 1.100.200 kr.

 

  Beslutning

  Anbefales

  (til Økonomiudvalget).

  Bilag

  Bilag 1: Sagsfremstilling
  Bilag 2: Bevillingsoplæg fra Teknisk Forvaltning, Bygningsafd.
  Bilag 3: Prioriteret plan for etablering af hæve/sænkepusleborde fra Teknisk Forvaltning, Bygningsafd.

  Budgetforslag 2012 - Børne- og Skoleudvalget
  Sag nr. 56

  Sagens kerne

  Orientering om budgetforslag 2012, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 24. august 2011.

  Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Bilag

  Bilag 1: Sagsfremstilling

  Orientering om oversvømmelser i Rødovre Kommune som følge af ekstremregn 02.07.2011
  Sag nr. 57

  Sagens kerne

  Lørdag den 02.07.2011 ramte et ekstremt regnvejr store dele af Hovedstadsområdet og forårsagede oversvømmelser mange steder. Rødovre Forsyning har modtaget 91 anmeldelser om oversvømmelser af kældre eller på terræn. Et forsinkelsesbassin ved Engbovej løb over sine bredder og forårsagede omfattende oversvømmelser i de nærliggende villahaver, som det også skete under ekstremregnen 14.08.2010.

  I sagsfremstillingen redegøres der for, hvad Teknisk Forvaltning og Rødovre Forsyning gør her og nu for at mindske risikoen for og konsekvenserne af oversvømmelser ved kraftige regnskyl, samt hvad der kan gøres på længere sigt. Der redegøres også for beregninger, som Rødovre Forsyning har fået udført over omkostningerne ved at udvide forsinkelsesbassinet ved Engbovej.

  En foreløbig oversigt over vandskader på de kommunale bygninger i forbindelse med skybruddet 02.07.2011 er vedlagt mødesagen.

  Sagen behandles samtidigt i alle fagudvalg.

  Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  at redegørelsen tages til efterretning. redegørelsen tages til efterretning.

  Beslutning

  Indstilles taget til efterretning

  (til Økonomiudvalget).

  Bilag

  Bilag 1: Sagsfremstilling
  Bilag 2: Kort over anmeldte oversvømmelser 14.08.2010 og 02.07.2011
  Bilag 3: Kort over fordeling af nedbør den 02.07.2011
  Bilag 4: Kort over nedsivningsmuligheder i Rødovre Kommune
  Bilag 5: Rapport om evt. udvidelse af forsinkelsesbassin ved Tårnvej
  Bilag 6: Notat om foreløbig oversigt over vandskader på kommunale bygninger i forbindelse med skybrud den 02.07.2011

  Diverse
  Sag nr. 58

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Cookies

  Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

  OK