Børne- og Skoleudvalget

13-09-2011

Sager 61 - 69

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 61

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Nyhedsliste for Undervisning for perioden 09.08.2011-05.09.2011
Bilag 3: Evaluering af daginstitutionernes læreplaner
Bilag 4: UU-Vestegnen, årsregnskab og revisionsprotokol 2010

Islev Skole - Gul bygning, stueetage - etablering af basis- og grupperum, Regnskab
Sag nr. 62

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab ovennævnte projekt.

Bevilling 23.03.2010  160.000 kr.
Bevilling 25.05.2010

 5.640.000 kr.

   
Bevilling i alt  5.800.000 kr.
 Forbrug/regnskab

 5.673.001 kr.

   
Mindreforbrug

 126.999 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes, og

 2. at mindreforbruget på 126.999 kr. tilgår kassebeholdningen i 2011.

 

Beslutning

Anbefales

(til Økonomiudvalget).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Byggeregnskab fra Teknisk Forvaltning af 29.08.2011

Opførelse af ny gymnastiksal ved Rødovre Skole - Regnskab
Sag nr. 63

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for ovennævnte projekt.

Bevilling 30.10.2007 985.000 kr.
Bevilling 26.02.2008 9.515.000 kr.
Bevilling 24.06.2008 920.552 kr.
Finansieret af Rødovre Skole 3.000.000 kr.
   
Bevilling i alt 14.420.552 kr.
Forbrug/regnskab  14.389.470 kr.
   
Mindreforbrug 31.082 kr.

 Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes, og

 2. at mindreforbruget på 31.082 kr. tilgår kassebeholdningen i 2011.

Beslutning

Anbefales

(til Økonomiudvalget).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Byggeregnskab fra Teknisk Forvaltning af 29.08.2011

Forslag om sammenlægning af børneinstitutionen Agerkær og vuggestuen Solsikken
Sag nr. 64

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår ny ledelsesstruktur og organisatorisk sammenlægning af børneinstitutionen Agerkær og vuggestuen Solsikken.

Baggrunden for forslaget er, at lederen i børneinstitutionen Agerkær har valgt at opsige sin stilling med udgangen af november 2011.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at den foreslåede ledelsesstruktur med én fælles ledelse godkendes,

 2. at mindreudgiften i 2012 på 100.000 kr. anvendes til implementering, personalemæssige aktiviteter, vikarudgifter m.v., og
 3. at mindreudgiften i 2013 ff. tilbageføres kommunekassen i forbindelse med budgetlægningen.

Beslutning

Anbefales

(til Økonomiudvalget).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Tilbagemeldinger fra forældre- og personalegrupperne i Solsikken og Agerkær

Forventet behov for daginstitutionspladser
Sag nr. 65

Sagens kerne

Forvaltningen orienterer om status og fremtidige forventninger og behov for daginstitutionspladser.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Behovsoversigt september 2011 - august 2012

Elev- og børneprognoser for skoler og SFO'er 2011/2012-2016/2017
Sag nr. 66

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet elevprognose for skoleårene 2011/2012 – 2017/2018 for hver af de seks skoler (Skovmoseskolen undtaget). Elevprognosen er udarbejdet med afsæt i elevtal pr. 19. august 2011.

Børne- og Kulturforvaltningen har endvidere udarbejdet børneprognose for SFO-området i skoleårene 2011/2012 – 2016/2017.

Børneprognosen tager afsæt i de forventede elevtal i børnehaveklasse – 2. klasse for SFO I, og for 3. – 5. klasse for SFO II og er hentet i elevprognosen 2011/2012- 2017/2018, samt dette års erfaringer om benyttelsesgrundlagene på Rødovre Kommunes SFO’er.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at elevprognosen tages til efterretning, og
 2. at børneprognosen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Børneprognose for Børne- og Kulturforvaltningen 22. august 2011
Bilag 3: Elevprognose for Børne- og Kulturforvaltningen 22. august 2011

Anmodning om udtrædelse af skolebestyrelsen - Rødovre Skole
Sag nr. 67

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har fået en henvendelse fra skoleleder ved Rødovre Skole, Peter Hertz, vedrørende skolebestyrelsesmedlem Susanne Jacobsen.

Susanne Jacobsen's barn er udmeldt af Rødovre Skole, og familien er fraflyttet kommunen.

Susanne Jacobsen's virke i skolebestyrelsen ophører dermed.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at Susanne Jacobsen udtræder af skolebestyrelsen ved Rødovre Skole for resten af valgperioden, og
 2. at 1. suppleant Vibeke Hjordt Lund indtræder for resten af valgperioden.

 

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling

Ansøgning om udtrædelse af skolebestyrelsen, Tinderhøj Skole - Marie Dalgaard Jones
Sag nr. 68

Sagens kerne

Ansøgning fra skolebestyrelsesmedlem om udtrædelse af skolebestyrelsen ved Tinderhøj Skole.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at Marie Dalgaard Jones udtræder af skolebestyrelsen, og

 2. at 1. suppleant Jens Tousgaard indtræder for resten af valgperioden.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Ansøgning om udtrædelse fra Marie Dalgaard Jones

Diverse
Sag nr. 69

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK