Børne- og Skoleudvalget

04-10-2011

Sager 70 - 75

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 70

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Nyhedsliste for Undervisning for perioden 06.09.2011-26.09.2011
Bilag 3: Fremtidige planer - bus til daginstitutionsområdet

Forventet behov for daginstitutionspladser
Sag nr. 71

Sagens kerne

Forvaltningen orienterer om status og fremtidige forventninger og behov for daginstitutionspladser.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Behovsoversigt oktober 2011 - september 2012

Skoleudvikling i Rødovre Kommune
Sag nr. 72

Sagens kerne

Med henblik på at højne det faglige niveau i folkeskolen har Børne- og Kulturforvaltningen og skoleledelserne drøftet, hvorledes folkeskolerne i Rødovre Kommune skal udvikle sig.

Børne- og Kulturforvaltningen fremkommer her med forslag til mål og rammer for den ønskede udvikling.Børne- og Kulturforvaltningen fremkommer her med forslag til mål og rammer for den ønskede udvikling.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  1. at processen med planlægning af den skitserede udvikling igangsættes, og

  2. at Børne- og Kulturforvaltningen på aprilmøderækken 2012 fremlægger en nærmere beskrevet indholds- og implementeringsplan.

 

Beslutning

Anbefales

(til Økonomiudvalget).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling

Status på tilbud til 6. klasserne
Sag nr. 73

Sagens kerne

På Kommunalbestyrelsens møde den 25.05.2010 blev det besluttet at etablere 25 café-pladser for 6. klasseeleverne på hver af de tre skoler (Rødovre, Nyager og Valhøj skole), som ikke havde et café-værested.

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger status på café-værestederne.

Børne og Kulturforvaltningen indstiller,

  1. at status på café-værestederne tages til efterretning, og

  2. at forvaltningen følger den fremtidige udvikling i caféernes medlemstal tæt.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling

Rammeaftale 2012
Sag nr. 74

Sagens kerne

Kommunerne har fra 2011 i fællesskab overtaget ansvaret for koordineringen af de specialiserede socialområde, herunder udarbejdelsen af en årlig udviklingsstrategi og en årlig styringsaftale (social rammeaftale).

Kommunekontaktrådet (KKR) har på sit møde den 26. august 2011 drøftet henholdsvis udviklingsstrategi og styringsaftale, og begge dele blev anbefalet til godkendelse i kommunerne.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  1. at styringsaftalens afsnit om opsigelsesvarsler tilføjes opsigelsesvarsel vedrørende fritidstilbud i tilknytning til specialundervisning, og

  2. at rammeaftalen (udviklingsstrategi samt styringsaftale) for 2012 i øvrigt godkendes.

Beslutning

Anbefales

(til Økonomiudvalget).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Udviklingsstrategi 2012
Bilag 3: Styringsaftale 2012

Diverse
Sag nr. 75

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK