Børne- og Skoleudvalget

17-01-2012

Sager 1 - 8

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 1

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Nyhedsliste for Undervisning for perioden 24.11.2011-03.01.2012

Nyager Skole - opførelse af indskolingsafsnit 3. etape, ansøgning om projekteringsbevilling
Sag nr. 2

Sagens kerne

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2012 er der afsat 16.763.000 kr. til færdiggørelse af Nyager Skoles indskolingsafdeling med opførelse af ny bygning 3. etape samt etablering af udeareler.

Beløbet er afsat på grundlag af den reviderede helhedsplan for Nyager Skole, udarbejdet maj 2011.

Der søges om en anlægsbevilling på 1.525.000 kr. til udarbejdelse af projektforslag til ovennævnte projekt.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  1. at tidsplanen godkendes,

  2. at Teknisk Forvaltning varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern ingeniørrådgiver og ekstern landskabsarkitekt, og
  3. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 1.525.000 kr.

 

Beslutning

Anbefales

(til Økonomiudvalget).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Bevillingsoplæg fra Teknisk Forvaltning af 21.12.2011

Ændring af driftsoverenskomst mellem Rødovre Kommune og børnehaven Barnets Hus
Sag nr. 3

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet forslag til ny driftsoverenskomst mellem Rødovre Kommune og børnehaven Barnets Hus.

Forslaget har været sendt til høring i børnehavens bestyrelse.

Driftsoverenkomst med bestyrelsens underskrift vil foreligge på mødet.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forslag til ny driftsoverenskomst mellem Rødovre Kommune og børnehaven Barnets Hus godkendes.

Beslutning

Anbefales

(til Økonomiudvalget).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Driftsoverenskomst for børnehaven Barnets Hus

Forældretilfredshedsundersøgelse af daginstitutioner og dagpleje
Sag nr. 4

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet forslag til igangsætning af en forældretilfredshedsundersøgelse for forældre til børn i daginstitutioner og dagpleje i Rødovre Kommune.

Formålet med undersøgelsen er at videreudvikle Rødovre Kommunes daginstitutioner og dagpleje, således at de kan blive endnu bedre og endnu mere attraktive. Resultatet af forældretilfredshedsundersøgelsen skal være med til at belyse, hvordan den service og kvalitet, der ydes i daginstitutionerne og dagplejen, opleves, hvad der allerede er velfungerende, og hvor der kan ske forbedringer.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at spørgeskema og tidsplan for forældretilfredshedsundersøgelse for forældre til børn i daginstitutioner og dagpleje godkendes.

Beslutning

Anbefales

(til Økonomiudvalget).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Spørgeskema til forældre med børn i daginstitution og dagpleje

Forventet behov for daginstitutionspladser
Sag nr. 5

Sagens kerne

Forvaltningen orienterer om status og fremtidige forventninger og behov for daginstitutionspladser.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Behovsoversigt januar 2012 - december 2012

Forældrebetaling for fritidstilbud i anden kommune
Sag nr. 6

Sagens kerne

Sagen er en præcisering og en regulering af retningslinjerne for forældrebetaling for borgere, der vælger et fritidstilbud til deres børn i en anden kommune end Rødovre Kommune, jf. Lov om frit valg.Sagen er en præcisering og en regulering af retningslinjerne for forældrebetaling for borgere, der vælger et fritidstilbud til deres børn i en anden kommune end Rødovre Kommune, jf. Lov om frit valg.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  1. at forældrebetalingen opkræves som anført i sagsfremstillingen,

  2. at forældrebetalingen for klubber indgår i beregningen for søskenderabat til og med 5. klasse, samt
  3. at reguleringen af forældrebetalingen afholdes inden for Børne- og Skoleudvalgets økonomiske ramme.

Beslutning

Anbefales

(til Økonomiudvalget).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Svarbrev fra Ministeriet for Børn og Undervisning.

Status på handicappolitikken 2011
Sag nr. 7

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. september 2007 Rødovre Kommunes handicappolitik.

Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet status på handicappolitikken for 2011.

Sagen forelægges i samtlige udvalg.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at status på handicappolitikken tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning

(til Økonomiudvalget).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling

Diverse
Sag nr. 8

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK