Børne- og Skoleudvalget

04-12-2012

Medlemmer

Flemming Lunde Østergaard Hansen(A)
Claus Gisselmann Olsen(V)
Annie Arnoldsen Petersen(A)
Torben Petersen(F)
Bente Hylleborg(A)

Sager 101 - 104

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 101

Sagens kerne

Meddelelsespunkter:

  1. Nyhedsliste for Undervisning for perioden 26.10.2012-21.11.2012.
  2. Digitalisering og udvikling af Børne- og Kulturforvaltningen.

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Undervisning for perioden 26.10.2012-21.11.2012
Bilag 2: Digitalisering og udvikling af Børne- og Kulturforvaltningen

Kvalitetsrapport for Rødovre Kommunes folkeskoler 2011/2012
Sag nr. 102

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet kvalitetsrapport for folkeskolerne i Rødovre Kommune 2011/2012. Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem kommunens skoler og forvaltningen.

Kvalitetsrapporten fremlægges for Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  1. at Børne- og Kulturforvaltningen sikrer, at læseindsatsen gives en øget opmærksomhed i de skoler og klasser, hvor læseresultatet ikke har vist sig at være tilfredsstillende,
  2. at Børne- og Kulturforvaltningen følger den faglige udvikling tæt med henblik på at løfte karaktergivningen et karakterpoint i dansk, matematik og engelsk, og
  3. at kvalitetsrapporten 2011/2012 tages til efterretning og indgår i Rødovre Kommunes videre arbejde med Rødovre Kommunes skolevæsen.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Der er gode skoler i Rødovre. Det fremgår tydeligt af rapporten. Skoler som skaber glæde og læring hos eleverne via fagligt dygtige medarbejdere.

Kvalitetsrapporten fortæller bl.a. om udviklingstiltag i 2011/2012, om handleplanerne for tosprogede børn og unge, om læse- skrivehandleplanen og om det store forarbejde, der er lavet blandt ledelserne, bestyrelserne og medarbejderne for at kvalificere FUEL i overbygningen.

Skolernes interne udviklingsarbejder har været præget af de forskellige handleplaner, men rapporten viser tydeligt, at dette ikke har forhindret skolerne i at have en masse spændende projekter i gang ud over handleplanerne. Skolernes udviklingsaftaler evalueres i rapporten under skolernes egne afsnit.

Der er fortsat fokus på elevernes fravær og timernes gennemførelsesfrekvens, begge områder er forbedret gennem årerne.

Den faglige vurdering viser, at Rødovre Kommunes skoler samlet set fortsat befinder sig omkring landsgennemsnittet, hvad angår læseresultaterne og de nationale tests, naturligvis med lokale forskelle. Det kan dog konstateres, at læseindsatsen i specifikke klasser / skoler ikke er tilfredsstillende.

Endelig følger rapporten op på 95 % målsætningen og kvalitetskontrakten, hvor der er fokus på at løfte karakteren i dansk, matematik og engelsk med 1 karakterpoint. Det fokus, der er etableret på indsatsen, har skabt resultater, og opgørelsen viser, at det går den rigtige vej.

Tilbagemeldingerne fra bestyrelserne peger på, at man i fremtidens kvalitetsrapport ønsker flere dataopfølgninger, der bl.a. kan vise læseresultaternes udvikling, fastholdelsen af elever i overbygningen m.m. Børne- og Kulturforvaltningen vil se positivt på dette i forhold til de overordnede kommunale udviklingstiltag.

Lov- og plangrundlag

Lov om Folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

En eventuel handleplan skal være godkendt af Kommunalbestyrelsen senest den 31.03.2013.

Bilag

Bilag 1: Kvalitetsrapport for Rødovre Kommunes skoler 2011-2012

Forventet behov for daginstitutionspladser - december 2012
Sag nr. 103

Sagens kerne

Sagen omhandler de forventede behov for daginstitutionspladser fra december 2012 og de kommende 12 måneder frem.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet den månedlige opgørelse over behovet for daginstitutionspladser for perioden december 2012 - november 2013.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids-, og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Forventet behov for daginstitutionspladser.

Bilag

Bilag 1: Forventet kapacitet og behov for daginstitutionspladser december 2012 - november 2013

Diverse
Sag nr. 104

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.


Protokollen oplæst og godkendt. Mødet afsluttet kl. 17:30._______________
Flemming Lunde Østergaard Hansen
_______________
Annie Arnoldsen Petersen
   
   
_______________
Bente Hylleborg
_______________
Torben Petersen
   
   
_______________
Claus Gisselmann Olsen
 
   
  _______________
/Jette Egholm

 

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK