Kultur- og Fritidsudvalget

12-08-2014

Medlemmer

Jan Kongebro (A)
Niels Spittau (O)
Pia Hess Larsen(A)
Chris Lassen Jensen(C)
Flemming Lunde Østergaard Hansen (A)

Sager 48 - 50

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 48

Sagens kerne

Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser.

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for KFU for perioden 23.05.14 - 24.07.14

Budgetforslag 2015-2018, Kultur- og Fritidsudvalget
Sag nr. 49

Sagens kerne

Orientering om budgetforslag 2015-2018, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 20. august 2014.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for budgetprocessen er Budgetforslaget lagt til Kommualbestyrelsens medlemmer på kb-net og i "dueslaget". Budgetforslaget lægges endvidere på rk.dk til alle interesserede. Uddybende beskrivelser af de såkaldte "grå bokse" er ligeledes lagt på kb-net.

Budgetforslaget indledes med generelle bemærkninger, som beskriver regler og budgetlægningsproces, samt de hovedforudsætninger der ligger til grund for budgettet.

Herefter vises budgettet opdelt på de enkelte udvalg i Rødovre Kommune. Bagerst i publikationen vises en oversigt over bevillingerne til de enkelte udvalg, takstoversigt og en række øvrige overblikstabeller over budgettet.

I vedlagte bilag fremgår de ændringer vedrørende Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde, som i budgetforslaget er fremstillet som henholdsvis "grå bokse" (effektiviseringer og ændringer i serviceniveau) og "hvide bokse" (større tilpasninger i budgetoplægget).

Udover ændringerne i udvalgets eget budget kan udvalgets område direkte eller indirekte blive påvirket af generelle besparelser i Økonomiudvalget, fx. besparelser på TR-puljen.

Bilaget viser endvidere udvalgets driftsramme samt størrelsen af de indarbejdede effektiviseringer og ændringer i serviceniveau (driftsreduktion på 2 og 4 pct. af serviceudgifterne), samt det mål-tal der indledningsvist blev beregnet for hvert udvalg.

Bilag

Bilag 1: Ændringer i budgetforslag 2015-2018, KFU

Diverse
Sag nr. 50

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK