Kultur- og Fritidsudvalget

09-05-2017

Medlemmer

Formand Jan Kongebro (A)
Pia Hess Larsen (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Niels Spittau (O)
Chris Lassen Jensen (C)

Fraværende

Flemming Lunde Østergaard (A)

Sager 22 - 24

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 22

Beslutningskompetence: KFU

Sagens kerne

  1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser.
  2. Status på indsatsen for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for perioden 28. marts til 20. april 2017
Bilag 4: Status på indsatsen for flygtninge og familiesammenførte

Forventet regnskab pr. ultimo marts 2017 - Kultur- og Fritidsudvalget
Sag nr. 23

Beslutningskompetence: KFU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo marts 2017 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodrifts- og anlægsmidler i 2017 for Kultur- og Fritidsudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo marts 2017.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo marts 2017 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab pr. ultimo marts 2017 - Kultur- og Fritidsudvalget".

Lov- og plangrundlag

Principper for Økonomistyring i Rødovre kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr ultimo marts 2017 Kultur- og Fritidsudvalget

Diverse
Sag nr. 24

Beslutningskompetence: KFU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK