Social- og Sundhedsudvalget

17-01-2012

Sager 1 - 3

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 1

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Nyhedsliste for Social i perioden fra 29. november 2011 til 9. januar 2012

Status på handicappolitikken 2011
Sag nr. 2

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. september 2007 Rødovre Kommunes handicappolitik.

Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet status på handicappolitikken for 2011.

Sagen forelægges i samtlige udvalg.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at status på handicappolitikken tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

(Økonomiudvalget)

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling

Diverse
Sag nr. 3

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget afholder møde med SeniorRådet:

april 2012, kl. 19.00

oktober 2012, kl. 19.00

Derudover afholdes budgetmøde med SeniorRådet og Handicaprådet:

august 2012, kl. 19.00