Teknik- og Miljøudvalget

05-11-2013

Medlemmer

Svend Erik Pedersen(F)
Michel Berg(A)
Steen Skriver Rasmussen(A)
Bente Hylleborg(A)
Niels Spittau(O)

Sager 101 - 102

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 101

Sagens kerne

Meddelelsespunkter:

  1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser (se bilag 1).
  2. Referat af bestyrelsesmøde i Lynettefællesskabet I/S den 25.09.2013 (se bilag 2).
  3. Referat fra mødet mellem Teknik- og Miljøudvalget og Agenda 21 Gruppen den 19.09.2013 (se bilag 3).
  4. Høring af Københavns Kommunes helhedsplan for Harrestrup Å (se bilag 4).

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Lovliste fra 27. september til 28. oktober 2013
Bilag 2: Referat fra møde i Lynettefællesskabets bestyrelse 25. september 2013
Bilag 3: Referat fra mødet mellem Teknik- og Miljøudvalget og Agenda 21 Gruppen den 19. september 2013
Bilag 4: Høring af Københavns Kommunes helhedsplan for Harrestrup Å, incl. bilag

Diverse
Sag nr. 102

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.