Folketing

Se resultaterne for de seneste folketingsvalg

Folketing

Det danske demokrati, folkestyret, bygger på tanker, der blev udviklet i Europa i løbet af 1700-tallet som en reaktion mod den kongelige enevælde, der forgreb sig på undersåtternes frihed. Magten i samfundet skulle ikke udgå ovenfra, men nede fra folket. Alle mennesker er født lige og frie og har derfor ret til at deltage i valg til de lovgivende forsamlinger på forskellige niveauer: Folketing, amtsråd og kommunalbestyrelser. Den frie valgret er folkestyrets fundament og det er slået fast med syvtommersøm i grundloven.

Udover Grundloven bliver demokratiet også sikret af valgloven. Valgsystemet med forholdstal garanterer, at alle landsdele og synspunkter – organiseret i større mindretal eller græsrodsbevægelser – vinder mandater efter deres stemmetal.

Folketingsvalg 2019

Du kan stemme til Folketingsvalget enten ved personligt fremmøde på valgdagen den 5. juni 2019 på dit afstemningssted, eller du kan afgive en brevstemme ved personlig henvendelse i enhver kommune i landet. Brevafstemning kan foretages til og med lørdag den 1. juni.

Se hvor og hvornår du kan brevstemme i Rødovre Kommune.

Brevafstemning i eget hjem

Vælgere med handicap eller nedsat førlighed, der ikke kan anvende kommunens kørselsordning på valgdagen, kan ansøge om at afgive brevstemme hjemme. Ansøgningsskemaet kan findes på www.rk.dk eller afhentes i Borgerservice og skal afleveres inden fredag den 24. maj kl. 18 til Borgerservice.

Brevafstemning på plejehjemmene i Rødovre

Der bliver afholdt brevafstemning for beboerne på kommunens plejehjem og dagcenter

Valg og flytning

Flytter du til Rødovre Kommune efter tirsdag den 21. maj 2019 eller anmelder din flytning til vores folkeregister efter den dato, kan du ikke optages på valglisten. Du kan i stedet for stemme ved personligt fremmøde på valgdagen på afstemningsstedet i din tidligere kommune, eller brevstemme i en hvilken som helst kommune senest lørdag den 1. juni 2019.

For vælgere, der tilflytter fra udlandet er datoen for optagelse på valglisten onsdag den 29. maj 2019.

Ændring af valgsted

Vælgere med handicap eller nedsat førlighed, kan søge om at stemme på et andet valgsted i kommunen, end det de hørere til, hvis vælgeren finder et andet valgsted mere tilgængeligt. Ansøgningsskemaet kan findes på www.rk.dk eller afhentes i Borgerservice og skal afleveres inden tirsdag den 28. maj kl. 12 i Borgerservice.

Stemmeresultater fra tidligere folketingsvalg

Stemmeresultater ved folketingsvalg 2019

Stemmeresultater ved folketingsvalg 2015

Stemmeresultater ved folketingsvalg 2011

Stemmeresultater ved folketingsvalg 2007

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider