Folketing

Se resultaterne for de seneste folketingsvalg

Folketing

Det danske demokrati, folkestyret, bygger på tanker, der blev udviklet i Europa i løbet af 1700-tallet som en reaktion mod den kongelige enevælde, der forgreb sig på undersåtternes frihed. Magten i samfundet skulle ikke udgå ovenfra, men nede fra folket. Alle mennesker er født lige og frie og har derfor ret til at deltage i valg til de lovgivende forsamlinger på forskellige niveauer: Folketing, amtsråd og kommunalbestyrelser. Den frie valgret er folkestyrets fundament og det er slået fast med syvtommersøm i grundloven.

Udover Grundloven bliver demokratiet også sikret af valgloven. Valgsystemet med forholdstal garanterer, at alle landsdele og synspunkter – organiseret i større mindretal eller græsrodsbevægelser – vinder mandater efter deres stemmetal.

Stemmeresultater ved folketingsvalg 2011

Stemmeresultater ved folketingsvalg 2007

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Politik og Kommunikation
Rødovre Parkvej 150
2610

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider