Valgdagen

Valgdagen ved kommunale og regionale valg

Fold alle ud

Valgdagen

Hvis du ønsker at stemme, skal du på valgdagen tage dit valgkort, som du har fået med posten, og gå ned til det afstemningssted, der er angivet på valgkortet og afgive din stemme. Hvis du har mistet dit valgkort eller ikke har modtaget det, skal du huske anden legitimation, fx sundhedskort (det gule sygesikringsbevis), pas eller kørekort. Det gælder også, hvis du har glemt at få valgkortet med.

Åbningstider

Afstemningsstederne har åbent mellem kl. 8 og kl. 20, når valget afholdes på en arbejdsdag. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte, at afstemningsstederne på visse småøer først åbner kl. 9.

Stemmelokalet

I stemmelokalet vil der være valgstyrere og tilforordnede vælgere til stede, som er valgt af kommunalbestyrelsen til at holde øje med, at stemmeafgivningen går rigtigt for sig.

Valgbestyrelse, valgstyrer og valgtilforordnet

I hver kommune/region vælger kommunalbestyrelsen og regionsrådet en valgbestyrelse, som bl.a. skal sørge for stemmesedler og opslag. Valgbestyrelsen står også for den endelige optælling af stemmerne og er i det hele taget ansvarlig for valgets afvikling.

Ved hvert valgsted vil der være mellem fem og ni valgstyrere, valgt af kommunalbestyrelsen, som skal sikre, at afstemningen går rigtigt for sig. Valgstyrerne er også med til at tælle stemmerne op.

Der vil desuden være en række tilforordnede vælgere, også valgt af kommunalbestyrelsen, som har forskellige opgaver i forbindelse med valget, fx at vise dig, hvor stemmerummet er og passe på stemmekasserne, når vælgerne har lagt stemmesedlerne i. De tilforordnede vælgere er også med til at tælle stemmerne op efter valget.

Valgkort

For at få udleveret dine to stemmesedler på valgstedet - én til det kommunale valg og én til det regionale valg - skal du aflevere det valgkort, som du har fået sendt med posten af din kommune, til valglisteføreren og oplyse din fødselsdato. Har du mistet dit valgkort, eller har du ikke modtaget et valgkort, kan du få udskrevet et nyt på valgstedet, hvis du har medbragt legitimation, fx sundhedskort (det gule sygesikringsbevis), pas eller kørekort.

Det er således ikke en betingelse, at du medbringer dit valgkort for at få lov til at stemme på valgdagen, så længe du medbringer legitimation.

Valgkort og valglister til kommunale og regionale valg 

Stemmeseddel og stemmeafgivelse

Når du har modtaget dine to stemmesedler – én til det kommunale valg og én til det regionale valg – bliver du vist hen til et stemmerum med et gardin, hvor du kan afgive stemme uden at andre kan se, hvad du stemmer.

På stemmesedlerne kan du enten sætte kryds ved et listenavn (partinavn) eller ved en kandidat. Du kan selv bestemme, om du vil stemme på en liste eller stemme personligt på en kandidat. Du må dog kun sætte ét kryds på hver stemmeseddel, ellers kan dine stemmesedler være ugyldige.

Hvis du kommer til at sætte dit kryds forkert, kan du få udleveret en ny stemmeseddel ved at henvende dig til en valgstyrer eller tilforordnet vælger på valgstedet.

Du kan også lade være med at afkrydse stemmesedlen. Det kaldes en blank stemme. En blank stemme er ugyldig og tæller ikke med, når man skal finde ud af, hvem der er valgt, men den tæller med som en afgivet stemme og dermed i den samlede valgdeltagelse.

Hjælp til at stemme

Har du brug for hjælp til at sætte dit kryds eller få forklaret stemmesedlen m.v., kan du få hjælp af to tilforordnede vælgere eller valgstyrere på valgstedet.

Du kan vælge at få hjælp af en person, du selv har valgt, i stedet for den ene tilforordnede vælger eller valgstyrer, men der skal altid medvirke en tilforordnet vælger eller valgstyrer, når du skal have hjælp til at stemme. Det er for din egen sikkerhed og for at sikre, at der ikke er nogen, der påvirker dig til at stemme på en anden måde, end du ønsker.

Du har mulighed for at stemme lige uden for stemmelokalet, hvis du af særlige årsager ikke kan komme ind - fx hvis du er svagsynet eller mangler førlighed. Også dette vil de tilforordnede vælgere eller valgstyrerne hjælpe med.

Kan jeg stemme på et andet afstemningssted?

Du skal som udgangspunkt stemme på det afstemningssted, du hører til. Men hvis du har nedsat førlighed eller har et handicap, der gør, at du ikke er i stand til at stemme på det afstemningssted, du er tilknyttet, kan du søge om at stemme på et andet afstemningssted i kommunen.

Du skal søge din kommune om det senest kl. 12 otte dage før valgdagen. Du kan tidligst søge om at få ændret afstemningssted fire uger før valget.

Hvis du vil klage

Du kan altid klage over afholdte kommunale og regionale valg, hvis du fx har mistanke om, at optællingen af stemmerne ikke er foregået korrekt. Hvis du ønsker at klage, skal du senest en uge efter valgdagen henvende dig til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, der så vil behandle din klage.

Hvad siger loven

Du kan finde reglerne om stemmeret og valgbarhed i kapitel 1 i loven om kommunale og regionale valg. 

Lov om kommunale og regionale valg

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider