Valgsteder

Se, hvor du kan stemme på valgdagen, og hvor det er muligt at brevstemme op til valget

Kommunalbestyrelsen vedtog i september 2018 at omlægge valgdistrikterne og samtidig ændre antallet af valgsteder fra seks til syv.

De syv valgsteder er Islev Skole, Tinderhøj Skole, Rødovre Skole, Rødovrehallen, Valhøj Skole, Plejehjemmet Ørbygård og Milestedet. Kortet herunder viser valgdistrikterne.

Mobile valgsteder

Foruden de syv valgsteder, hvor man på valgdagen kan afgive sin stemme, vil der i ugerne op til et valg være mulighed for at brevstemme på et mobilt valgsted. Et mobilt valgsted er et midlertidigt valgsted, der sættes op et andet sted end i Borgerservice, som tidligere var det eneste sted, hvor vælgere kunne brevstemme i ugerne op til et valg. 

De mobile valgsteder vil være at finde på Ældrecentret Broparken og Tremilen Café Bibliotek. Der vil være åbent to dage af tre timer hvert sted. Herudover vil der kunne brevstemmes i Borgerservice på rådhuset.

Alle borgere med valgret er velkommen til at brevstemme. Husk at medbringe gyldig legitimation, f.eks. sundhedskort/sygesikringsbevis, kørekort eller pas.

Åbningstider på de mobile valgsteder:

Borgerservice

I den normale åbningstid:

  • mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 10-14
  • torsdag fra kl. 10-18
  • evt. lørdagsåbent på udvalgte datoer

Åbningstiderne på Tremilen Café Bibliotek (Nørrekær 8) og Ældrecentret Broparken (Slotsherrens Vænge 2) annonceres i forbindelse med valg. 

Afstemning i hjemmet

Vælgere med handicap eller nedsat førlighed, der ikke kan anvende kommunens kørselsordning på valgdagen, kan ansøge om at afgive brevstemme hjemme. Ansøgningsskemaet kan findes her på rk.dk eller afhentes i Borgerservice, hvor det også skal afleveres efter udfyldelse. Ansøgningsfristen annonceres bl.a. her, så snart den i forbindelse med et valg er fastlagt. Herefter sendes besked om dato og tidspunkt for de valg-tilforordnedes besøg i dit hjem. Spørgsmål vedrørende ansøgningsskemaet skal rettes til Folkeregistret på telefon 36 37 71 40.

Hjælpemidler på valgstederne

På alle valgsteder vil en lup, som kan forstørre tekst til firedobbelt størrelse, en LED-lampe og en sort filtpen være til rådighed. 

Herudover vil der på valgstedet Rødovrehallen være opstillet et hæve-/sænkebord med mulighed for skråtstillelse af bordpladen samt et CCTV. Ønsker du at benytte hæve-/sænkebordet, men tilhører du et andet valgsted end Rødovrehallen, så kan du søge om ændring af valgsted.

Ved folkeafstemninger og bindende kommunale afstemninger vil der yderligere være en overlægsplade med punktskrift til stemmesedlen være til rådighed på samtlige valgsteder.

Ændring af valgsted

Vælgere med handicap eller nedsat førlighed kan søge om at stemme på et andet valgsted i kommunen, end det de hører til, hvis vælgeren finder et andet valgsted mere tilgængeligt. Ansøgningsskemaet findes her på rk.dk eller afhentes i Borgerservice, hvor det også skal afleveres efter udfyldelse. Ansøgningsfristen annonceres bl.a. her, så snart den i forbindelse med et valg er fastsat. Spørgsmål vedrørende ansøgningsskemaet skal rettes til Folkeregistret på telefon 36 37 71 40. 

Kørsel til valgstederne

Vælgere, der er svagelige eller gangbesværede, kan blive kørt til og fra valgstedet. Henvendelse skal ske til kørselskontoret på tlf. 36 37 74 41. Når du bestiller kørsel, skal du oplyse, hvilket valgsted du skal stemme på.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Politik og Kommunikation
Rødovre Parkvej 150
2610

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider