Valgsteder

Se, hvor du kan stemme på valgdagen, og hvor det er muligt at brevstemme op til valget

Valgsteder

Kommunalbestyrelsen vedtog i september 2018 at omlægge valgdistrikterne og samtidig ændre antallet af valgsteder fra seks til syv.

De syv valgsteder er Islev Skole, Tinderhøj Skole, Rødovre Skole, Rødovrehallen, Valhøj Skole, Plejehjemmet Ørbygård og Milestedet. Kortet herunder viser valgdistrikterne.

Mobile valgsteder

Foruden de syv valgsteder, hvor man på valgdagen kan afgive sin stemme, vil der i ugerne op til et valg være mulighed for at brevstemme på et mobilt valgsted. Et mobilt valgsted er et midlertidigt valgsted, der sættes op et andet sted end i Borgerservice, som tidligere var det eneste sted, hvor vælgere kunne brevstemme i ugerne op til et valg.

De mobile valgsteder vil være at finde på Ældrecentret Broparken og Tremilen Café Bibliotek. Der vil være åbent to dage af tre timer hvert sted. Herudover vil der kunne brevstemmes i Borgerservice på rådhuset.

Åbningstider på de mobile valgsteder i forbindelse med Europa-Parlamentsvalget den 26. maj:

Borgerservice

I den normale åbningstid:

  • mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 10-14
  • torsdag fra kl. 10-18

samt ekstraordinært åbent – kun for brevafstemning:

  • lørdag den 11. maj kl. 10-13
  • tirsdag den 14. maj kl. 14-18
  • lørdag den 18. maj kl. 10-13

Ældrecentret Broparken, Slotsherrens Vænge 2:

  • mandag den 6. maj kl. 14-17
  • mandag den 13. maj kl. 14-17

Tremilen Café Bibliotek, Nørrekær 8:

  • torsdag den 9. maj kl. 14-17
  • torsdag den 16. maj kl. 14-17

Alle borgere med valgret er velkommen til at brevstemme. Husk at medbringe gyldig legitimation, f.eks. sundhedskort/sygesikringsbevis, kørekort eller pas.

Afstemning i eget hjem

Vælgere med handicap eller nedsat førlighed, der ikke kan anvende kommunens kørselsordning på valgdagen, kan ansøge om at afgive brevstemme hjemme. Ansøgningsskemaet kan fra den 28. april findes på rk.dk eller afhentes i Borgerservice fra den 29. april, hvor det også skal afleveres efter udfyldelse. Fristen for aflevering er torsdag den 14. maj kl. 18.00. Herefter får du tilsendt besked om dato og tidspunkt for de valgtilforordnedes besøg i dit hjem. Spørgsmål vedrørende ansøgningsskemaet skal rettes til Folkeregistret på telefon 36 37 71 40 eller 36 37 71 41. Man skal ikke vente med at ansøge, til man har modtaget sit valgkort, så er det for sent.

Hjælpemidler på valgstederne

På alle valgsteder vil en lup, som kan forstørre tekst til firedobbelt størrelse, en LED-lampe og en sort filtpen være til rådighed. 

Herudover vil der på valgstedet Rødovrehallen være opstillet et hæve/sænke-bord med mulighed for skråtstillelse af bordpladen samt et CCTV. Ønsker du at benytte hæve-/sænkebordet eller CCTV’et, men tilhører du et andet valgsted end Rødovrehallen, så kan du søge om ændring af valgsted. 

I perioden for brevafstemning vil hæve/sænke-bordet og CCTV’et være til rådghed i Borgerservice, og de øvrige hjælpemidler vil være til rådighed på samtlige mobile valgsteder.

Ved folkeafstemninger og bindende kommunale afstemninger vil der yderligere være en overlægsplade med punktskrift til stemmesedlen til rådighed på samtlige valgsteder.

Ændring af valgsted

Vælgere med handicap eller nedsat førlighed kan søge om at stemme på et andet valgsted i kommunen, end det de hører til, hvis vælgeren finder et andet valgsted mere tilgængeligt. Ansøgningsskemaet kan fra den 28. april findes på rk.dk eller afhentes i Borgerservice fra den 29. april, og skal afleveres inden torsdag den 16. maj kl. 12 i Borgerservice. Spørgsmål vedrørende ansøgningsskemaet skal rettes til Folkeregistret på telefon 36 37 71 40 eller 36 37 71 41. 

Kørsel til valgstederne

Vælgere, der er svagelige eller gangbesværede, kan blive kørt til og fra valgstedet. Henvendelse skal ske til kørselskontoret på telefon 36 37 74 41 på hverdage kl. 10-14, og sidste frist for at bestille kørsel er torsdag den 23. maj. Når du bestiller kørsel, skal du oplyse, hvilket valgsted du skal stemme på.

Brevafstemning på plejehjemmene i Rødovre

Der bliver afholdt brevafstemning for beboere og brugere på kommunens plejehjem og dagcenter. Beboere og brugere kan rette henvendelse til personalet for mere information. 

Brevafstemning på hospitaler

For vælgere som er indlagt på et hospital, vil der være mulighed for brevafstemning på hospitalet. Du skal selv sørge for yderligere information, på det enkelte hospital, i tilfælde af indlæggelse.

Mere information om valg

Du kan læse mere om valg og folkeafstemninger på borger.dk, hvor der bl.a. findes information om hvem der må stemme (har valgret) til de forskellige valg.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Politik og Kommunikation
Rødovre Parkvej 150
2610

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider