Organisationsdiagrammer

Rødovre Kommune er en virksomhed med ca. 3.300 medarbejdere, hvoraf cirka 170 løbende er elever.

Vi har en politisk ledelse med 19 medlemmer i Kommunalbestyrelsen med borgmester Britt Jensen som formand. Derudover er vi organiseret med en direktion, fire fagforvaltninger - Social- og Sundhedsforvaltningen, Teknisk Forvaltning, Børne- og Kulturforvaltningen og Ressource- og Serviceforvaltningen – og en stab, vi kalder Politik- og Kommunikation.

Der må IKKE sendes personfølsomme eller fortrolige oplysninger via disse kanaler.

Se hvordan vi er organiseret i Rødovre Kommune

Fold alle ud

Kommunaldirektør

Kommunaldirektør Anders Agger

Telefon: 36 37 70 02
E-mail: anders.agger@remove-this.rk.dk 

Politik og Kommunikation

Politik og Kommunikation Michael Trøjborg Thomsen

E-mail: cn23750@remove-this.rk.dk  

Børne- og Kulturforvaltning

Børne- og Kulturdirektør Camilla Niebuhr

Telefon: 36 37 76 20
E-mail: camilla.niebuhr@remove-this.rk.dk  


Administrationsområdet Michael Sørensen

Telefon: 36 37 76 38
E-mail: cn10559@remove-this.rk.dk 


Daginstitutionsområdet Karen Haudrum Larsen

Telefon: 36 37 76 50
E-mail: cn26143@remove-this.rk.dk   


Kultur- og fritidsområdet Mark Pelle Noppen

Telefon: 36 37 76 30
E-mail: cn28676@remove-this.rk.dk 


Skoleområdet Tina Lykkegaard Marker

Telefon: 36 37 76 24
E-mail: cn25437@remove-this.rk.dk 


Ressource- og Serviceforvaltningen

Ressource- og Servicedirektør Nikolaj Weyser Mortensen

Telefon: 36 37 70 57
E-mail: nikolaj.weyser.mortensen@remove-this.rk.dk    


Sekretariat Katja Dyregaard Wonsbek

Telefon: 36 37 70 67
E-mail: cn10963@remove-this.rk.dk  


Digitaliseringsafdelingen Suhail Akhtar Sethi

Telefon: 36 37 71 79
E-mail: cn20733@remove-this.rk.dk  


Indkøb & Jura Trine Kronbøl

Telefon: 36 37 70 70
E-mail: cn28593@remove-this.rk.dk  


Personale & Udvikling Bettina Zinckernagel

Telefon: 36 37 70 87
E-mail: cn17456@remove-this.rk.dk  


Økonomi & Analyse Malene Boye Roost

Telefon: 36 37 70 56
E-mail: cn15227@remove-this.rk.dk  


Social- og Sundhedsforvaltning

Social- og Sundhedsdirektør Henrik Abildtrup

Telefon: 36 37 73 42
E-mail: henrik.abildtrup@remove-this.rk.dk  


Børne- og Familieafdeling Sara Birch Claces

Telefon: 36 37 74 12
E-mail: cn24650@remove-this.rk.dk  


Rødovre Jobcenter Jakob Duvå

Telefon: 36 37 70 30
E-mail: cn11730@remove-this.rk.dk 


Sekretariat for sundhed, udvikling og adm. Janne Egelund Andersen

Telefon: 36 37 73 47
E-mail: cn10480@remove-this.rk.dk 


Social- og Borgerservice Stine A. Høegh

Telefon: 36 37 74 29
E-mail: cn26808@remove-this.rk.dk 


Ældre- og Handicapafdeling Allan Pedersen

Telefon: 36 37 74 71
E-mail: cn12399@remove-this.rk.dk   


Teknisk forvaltning

Teknisk Direktør Poul Jepsen

Telefon: 36 37 71 84
E-mail: poul.jepsen@remove-this.rk.dk  


Byudvikling Jesper Pagh

Telefon: 36 37 72 61
E-mail: cn28870@remove-this.rk.dk 


Miljø og Affald Johanne Bruun

Telefon: 36 37 72 85
E-mail: cn18283@remove-this.rk.dk 


Rødovre Kommunale Ejendomme Robin Rahbek

Telefon: 20 75 91 00
E-mail: cn14879@remove-this.rk.dk 


Sekretariatet Else Søndergaard Dam

Telefon: 36 37 72 13
E-mail: cn17891@remove-this.rk.dk 


Vej og Park Anders Møller

Telefon: 36 37 72 60
E-mail: cn25208@remove-this.rk.dk 

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider