Bred aftale bag velfærdsbudget

21/10-2019

Hele Kommunalbestyrelsen står bag aftalen om næste års budget i Rødovre Kommune. Der er massive investeringer i den lokale velfærd, ikke mindst i udviklingen af de lokale skoler.

Rødovre har i flere år været blandt de kommuner, der oplever den største tilflytning. Der er ikke udsigt til, at det ændrer sig i de kommende år. Budgettet fremtidssikrer velfærden.

”Vi fastholder det høje serviceniveau for vores ældre, og vi investerer massivt i bedre rammer for skolebørnene. Vi har en positiv udfordring med, at der er flere og flere børnefamilier, der vælger at bo i Rødovre. Der skal være plads til alle børn i daginstitutioner og skoler. Vi har bygget massivt de seneste år og er ved at være godt med i daginstitutionerne. Nu er vi klar til at udrulle den næste bølge af store investeringer i skolerne”, siger borgmester Erik Nielsen.

Med budgetaftalen investerer Rødovre Kommune 52 mio.kr. ekstra i udbygning af skoler og daginstitutioner i de kommende fire år. Det kommer oven i de 163 mio.kr., som Kommunalbestyrelsen sidste år besluttede at investere. Der bliver bl.a. indkøbt nye ventilationsanlæg, så der kommer bedre indeklima på skolerne. Der er også afsat penge til at fortsætte den lokale satsning på teknologi og innovation, der er et selvstændigt fag i Rødovres skoler. Der er således afsat 2,8 mio.kr. årligt til at sende alle 8. klasser på studietur til München, som er et af de steder i Europa, hvor der lige nu er mest at lære på området.

Hele Kommunalbestyrelsen står bag budgetaftalen – det er partierne Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti samt Claus Gisselman Olsen, der står uden for partierne.

Kommuneskatten og grundskyld bliver holdt i ro.

Fakta: Udvalgte investeringer i 2020

 • Rødovre Kommune investerer 52 mio.kr. ekstra i skoler og daginstitutioner i de kommende fire år. Det kommer oven i de 163 mio. kr. som Kommunalbestyrelsen sidste år besluttede at investere. De nye investeringer til skoler og daginstitutioner omfatter bl.a. nye vand-, varme- og ventilationsanlæg på kommunens folkeskoler, og investeringer i børneinstitutionerne Broparken, Elvergården og Skibet.
 • Ny musikskole og café ved Viften (33 mio.kr.)
 • Indretning af lokaler og udearealer til Islev Taekwondo Klub (4,3 mio. kr.)
 • Nye flexbander og storskærme til Rødovre Skøjte Arena (i alt 4,3 mio. kr.)
 • Renovering af fortove i Rødovre Syd (3,2 mio. kr.)
 • Studietur for alle 8. klasser i kommunens folkeskoler til München (2,8 mio. kr.)
 • Kompetenceudvikling for hele organisationen (2 mio.kr).
 • Målerskabe til vejbelysning (1,7 mio. kr.)
 • Ekstra midler til Folkeoplysning (1 mio.kr.) og til Krigshistorisk Festival (0,15 mio. kr.)
 • Der er effektiviseringer og besparelser for 14 mio.kr. i 2020 stigende til 18 mio.kr. i 2023.

Fakta: Budgetresolutioner

Parterne har i forbindelse med budgetaftalen aftalt en række budgetresolutioner:

 • Der fastlægges et politisk kvalitetsniveau for aflastning til familier ved pasning af handicappet barn
 • Trekanten/Islev Bibliotek bliver bevaret, og der skal udvikles et medborgerhus
 • Kommunens brug af plastik skal reduceres – plastikflasker skal udfases
 • FN’s verdensmål er ved at blive indarbejdet i den kommende kommuneplanstrategi, og de politiske udvalg skal udvikle idéer til bæredygtig omstilling sammen med borgere, organisationer og institutioner
 • Der skal laves beregning af besparelsen/udgiften ved at etablere solceller ved større byggerier
 • Der skal laves udvidet kontrol af kommunens byggepladser for at modvirke social dumping
 • Bus 848 (servicebussen) skal gøres emissionsfri
 • Behovet for senioregnede boliger skal afdækkes i forbindelse med byudvikling
 • Kommunalbestyrelsen er positivt stemt over for profilskoler og indstillet på at afsætte økonomi til nye profilskoler
 • Der skal laves en undersøgelse af behov og omkostning til cykelstier på Viemosevej, Sommerfuglevej og Nørrevangen.