Bullseye giver 35 mio. kr.

23/01-2018

Rødovre Kommune ramte plet med sin befolkningsprognose og er dermed sikret de beregnede 35 mio.kr. mere i indtægter i 2018, fordi kommunen selv har valgt at stå for budgetteringen af de forventede skatteindtægter.

Når en kommune lægger budget og skatteindtægterne skal beregnes, kan man vælge mellem to modeller: én model, hvor staten garanterer indtægterne uanset indbyggertal eller én model, hvor kommunen selv beregner skatteindtægterne og får penge ud fra indbyggertallet den 1. januar – såkaldt selvbudgettering.

Rødovre Kommune oplever stor befolkningsvækst, og Kommunalbestyrelsen valgte at bruge den positive udvikling aktivt til at styrke økonomien, da man skulle lægge budget for 2018. Kommunen har derfor selv stået for budgetteringen af de forventede skatteindtægter. Med de nye indbyggertal står det nu klart, at det giver Rødovre Kommune en forventet merindtægt på 35 mio.kr. i 2018.

”Det er kompliceret teknik, men det har stor betydning for vores økonomi. Vi er traditionelt meget påpasselige med at vælge selvbudgettering, fordi der er risiko for, at man skal betale penge tilbage, hvis det ikke går som forventet. Men vores beregninger viste, at der var store økonomiske fordele ved at gøre det i år. Vi kan nu se, at det var den helt rigtige beslutning, fordi vi har nået det befolkningstal, som vi regnede med ved indgangen til 2018. Dermed får vi de indtægter i år, som vi har forudsat. Det er ca. 35 mio.kr. mere, end hvis vi havde valgt den anden model”, siger borgmester Erik Nielsen.

Rødovre Kommune oplever stor tilflytning i disse år og havde den 1. januar 2018 39.363 indbyggere – det er bare 12 indbyggere mere end beregnet i befolkningsprognosen.

Rødovre Kommune vækster langt mere end landet som gennemsnit og forventer fortsat befolkningsvækst.