Flere solceller på kommunale bygninger

27/10-2020

Kommunalbestyrelsen i Rødovre Kommune har besluttet, at muligheden for at opsætte solceller skal undersøges hver gang, kommunen bygger nyt eller laver store renoveringer. Senest er der opsat solceller på plejehjemmet Ørbygård.

Rødovre Kommune opsatte tidligere på året solceller på Plejehjemmet Ørbygård, som er blevet ombygget. Det dækker en del af energiforbruget på plejehjemmet, der er i drift døgnet rundt. Nu har kommunalbestyrelsen besluttet, at der skal endnu flere solceller op i Rødovre.

”Hvis det kan betale sig, så sætter vi nu solceller op hver gang, vi bygger nyt eller bygger til. Det bliver en fast del af byggeprocessen. Vi bliver nødt til at gøre alt, hvad vi kan, for at passe godt på den klode, vi skal give videre til de kommende generationer. Rødovre går forrest i den grønne omstilling”, siger borgmester Britt Jensen.

Rødovre Kommune har også på flere andre områder sat fuld styrke på de grønne investeringer. Næste år bliver puljen til grønne investeringer i kommunens bygninger fordoblet til seks mio.kr., og der er afsat ca. 50 mio.kr. de næste fire år til at bygge nye cykelstier. Kommunalbestyrelsen har også besluttet, at der skal nedsættes et udvalg med borgere og virksomheder, der skal komme med anbefalinger til, hvordan Rødovre Kommune kan gøre endnu mere i forhold til bæredygtighed og FN’s verdensmål.

Fakta

Folketinget har vedtaget stramme regler for kommunale solcelleanlæg. Det kan kun betale sig for kommunerne at opsætte solceller på nye bygninger. Hvis kommunerne opsætter solceller på eksisterende bygninger, skal der dannes et selskab for hvert individuelt solcelleanlæg, og så vil udgifterne til administration, vedligehold og revisor typisk være mere end det dobbelte af værdien af el-produktionen. Der kan opnås dispensation fra selskabsdannelsen ved nybyggeri og tilbygning.