Flotte regnskaber for 2019

28/04-2020

Rødovre Kommune gik ud af 2019 med et merforbrug på 2,9 mio.kr. Det svarer til, at det korrigerede budget er ramt med 99,9 procents nøjagtighed. Det grønne regnskab viser, at kommunen har nedbragt CO2-udledningen med hele 6,8 procent på kun et enkelt år.

Alene i løbet af 2019 er der kommet 600 flere borgere til Rødovre. Alligevel lykkedes det stort set at ramme plet i forhold til det planlagte budget.

”Det er et meget tilfredsstillende resultat. Det skal ses i lyset af, at Rødovre Kommunes økonomi i 2019 har været meget påvirket af, at vi bliver flere borgere. Det betyder, at vi på den korte bane får flere udgifter, fordi vi skal levere service til flere borgere. Vi skal investere massivt i de fysiske rammer, så der er plads til alle i f.eks. daginstitutioner og skoler”, siger borgmester Britt Jensen.

Det omfatter f.eks. en ny og moderne børneinstitution, Espelunden, ved Irmabyen, og der er igangsat udvidelser af flere daginstitutioner. Derudover er der påbegyndt udbygning af Rødovre Skole og Valhøj Skole. Den omfattende modernisering og ombygning af Plejehjemmet Ørbygård er blevet færdig, så Rødovre Kommune nu reelt har afskaffet ventelisten til at få en plejehjemsplads.

”Rødovre er en velfærdskommune, og det kan man tydeligt se i regnskabet. Vi har øget udgifterne til den borgernære velfærd, og vi prioriterer en høj standard i vores hjemmepleje og plejehjem. Vi har fokus på den tidlige indsats over for børn og unge, der har behov for ekstra støtte. Det kan betale sig både økonomisk og menneskeligt. Det har en afgørende betydning for de børn og unge, det drejer sig om i resten af deres liv”, siger Britt Jensen.

Stort lokalt fremskridt for klima og miljø

Rødovre Kommune har også udarbejdet et grønt regnskab, der bliver fremlagt sammen med det økonomiske regnskab. Det opgør forbruget af varme, el og vand i kommunens bygninger samt CO2-udledningen fra bygningernes energiforbrug og kommunens køretøjer. CO2-udledningen fra kommunens virksomhed er faldet med hele 6,8 procent i 2019.

”Det er et fantastisk resultat. I sær når vi i den samme periode er blevet markant flere borgere. Rødovre skal være en grøn kommune. En kommune er jo også en stor virksomhed, og Rødovre Kommune skal gå forrest og vise vejen. Det flotte resultat er opnået, fordi vi aktivt har investeret i energiforbedrende tiltag i de kommunale bygninger”, siger Britt Jensen.

Det omfatter bl.a. bedre styring og overvågning af ressourceforbruget, udskiftning til bæredygtige LED-løsninger og et vandspareprojekt på en af kommunens skoler. Det vurderes løbende, om kommunens biler er klar til udskiftning til elbiler. Lige nu er 28 procent af kommunens 113 biler elbiler