Giver plads til udvikling af byen

06/05-2019

Rødovre Kommune flytter kommunens tekniske materielgård til erhvervskvarteret nord for Jyllingevej for at realisere planerne for byudvikling i Bykernen. Det er planen, at også genbrugspladsen på sigt skal flyttes til samme område.

Rødovre Kommune er i gang med at omdanne den centrale del af Rødovre til et nyt område, kaldet Bykernen, som bl.a. skal byde på byliv, moderne boliger og rekreative områder. Kommunens materielgård, der ligger på Tæbyvej 77, indgår i planerne for Bykernen og skal derfor flytte. Rødovre Kommune har netop købt fire sammenhængende grunde i erhvervskvarteret nord for Jyllingevej, der både kan huse materielgården og på sigt også en ny genbrugsplads.

”Når vi flytter materielgården og genbrugspladsen giver vi plads til ny byudvikling. Rødovre har en fantastisk beliggenhed, og der er i Bykernen et enormt potentiale for at skabe et af de mest attraktive bymiljøer i hovedstaden. Det er der heldigvis flere private investorer, der allerede har fået øje på. Vi går som kommune forrest og driver udviklingen frem ved at bruge indtægterne fra salget af kommunens egne grunde til at forskønne byen og f.eks. anlægge hovedstrøget i Bykernen”, siger borgmester Erik Nielsen.

Genbrugspladsen ligger i dag i Valhøj-kvarteret, tæt på den nye bydel Irmabyen, som er ved at vokse frem. Med købet af de nye grunde er der nu mulighed for, at genbrugsstationen kan flytte, så der bliver plads til ny udvikling i det område. Det vil samtidigt betyde, at størstedelen af kommunens tekniske driftsmedarbejdere bliver samlet omkring den nye materielgård og den nye genbrugsplads.

Fakta:

  • Rødovre Kommune har købt grundene Tørringvej 13 samt Sandbækvej 7, 10a og 10b
  • Matriklerne overtages af Rødovre Kommune den 1. juli 2019
  • Udviklingen i Bykernen forventes at være omkostningsneutral for Rødovre Kommune, da de forventede salgsindtægter fra kommunale matrikler i området svarer til investeringsbehovet, herunder også køb af de fire nye grunde.