Højere karakterer til Rødovrebørn

11/04-2016

Rødovres folkeskoler er inde i en positiv udvikling. Karaktergennemsnittet er stigende, og der er nu en større andel af afgangselever i Rødovre end på landsplan, der lever op til det nye karakterkrav for at tage en erhvervsuddannelse.

Karaktergennemsnittet er stigende i Rødovres folkeskoler. Karaktererne har tidligere været et stykke fra landsgennemsnittet, men ligger nu tæt på. Det er især karaktererne i dansk og matematik, der trækker gennemsnittet op. Et af Kommunalbestyrelsens mål er, at karaktergennemsnittet som minimum skal op på landsgennemsnittet i alle fag.

”Vi er ikke i mål endnu, men det går den rigtige vej. Det viser, at vi er kommet rigtigt godt fra start med folkeskolereformen. Vi var hurtigt ude i Rødovre, og skolerne var allerede godt på vej med elementerne fra reformen, før den trådte i kraft. Der bliver gjort en storartet indsats ude på skolerne af engagerede lærere, pædagoger og ledere. De fortjener stor ros”, siger formanden for Børne- og Skoleudvalget Flemming Lunde Østergaard Hansen.

Der er nu en større andel af 9. klasseeleverne i Rødovre end på landsplan, der får karakteren 02 eller derover i både dansk og matematik. Det er det nye adgangskrav for at kunne komme ind på en erhvervsuddannelse. Det lever 98 procent af drengene og 94 procent af pigerne i Rødovre op til.
”Der er lokale udsving i karaktererne, som indikerer, at der skal sættes målrettet ind et par ste-der. Det hele handler jo om, at eleverne skal blive så dygtige, de kan, og de skal bevare lysten til at lære nyt gennem livet. Hver enkelt elev skal udfordres og motiveres til at udfolde sig og udnytte sine potentialer. Det giver muligheder i livet”, siger Flemming Lunde Østergaard Hansen.

En af de skoler, der har udmærket sig positivt det seneste år, er Tinderhøj Skole. Skolen har tidligere ligget karaktermæssigt under, hvad man kunne forvente, når man sammenligner med elever med tilsvarende økonomiske og sociale forhold på landsplan. Men i den seneste måling er der sket en væsentlig forbedring, så skolen nu ligger 0,2 karakterer over, hvad man kunne forvente.

Fakta: udvikling i karaktergennemsnit ved afslutningen af 9. klasse

Dansk, 2012/2013: 6,5
Dansk, 2013/2014: 6,7
Dansk, 2014/2015: 7,0
Matematik, 2012/2013: 6,5
Matematik, 2013/2014: 6,1
Matematik, 2014/2015: 6,7
Bundne prøvefag i alt, 2012/2013: 6,7
Bundne prøvefag i alt, 2013/2014: 6,6
Bundne prøvefag i alt, 2014/2015: 6,9