Mange børn lever i familier med alkoholproblemer – Rødovre Kommune får hjælpen frem i lyset

12/02-2018

Rødovre Kommune deltager igen i år den landsdækkende Respekt-kampagne, som Alkohol & Samfund og TrygFonden står bag. Når far eller mor drikker, er det nemlig ikke kun de voksne, der har et alkoholproblem – det er også børnene, selv om mange er gode til at skjule det for deres omgivelser.

”Det er dybt alvorligt, at nogle børn har forældre, der drikker for meget. Det kan have store konsekvenser for børnenes hverdag nu og når de bliver voksne. I Rødovre Kommune har vi gratis, anonyme og skræddersyede tilbud om rådgivning og behandling. Det skal være let at tage imod tilbuddene og derfor deltager vi i Respektkampagnen, så børn og forældre ved, hvor de skal henvende sig for at få hjælp”, siger Britt Jensen, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Rødovre Kommune.

Sundhedsstyrelsen anslår, at 122.000 børn og unge under 18 år fra alle sociale lag vokser op i et hjem, hvor far eller mor – eller begge – drikker for meget. I Rødovre har 2.200 borgere et storforbrug af alkohol. Overforbrug af alkohol er en af de faktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden – næst efter rygning. 4.500 Rødovre-borgere har tegn på alkoholafhængighed, hvoraf 14 procent bor sammen med børn.

Mette Meldgaard, programchef i TrygFonden, understreger, at det er vigtigt at komme i behandling så tidligt som muligt, og at man i mange tilfælde kan nøjes med samtaleterapi og passe sit job samtidigt med et behandlingsforløb.

”Der er uhyggeligt mange knuste skæbner og bristede relationer forbundet med alkoholmisbrug - både for den drikkende og de nære omgivelser. Jo før man kommer i behandling for sit misbrug, jo bedre. Man kan ikke undgå at få respekt både fra sine børn, men også fra arbejdsgiver, kæreste, ægtefælle og resten af samfundet, hvis man er så modig at erkende og gøre noget ved sit alkoholproblem. Der er frit valg imellem kommunernes behandlingssteder, hvis man for eksempel hellere vil i behandling i nabokommunen eller i den kommune, hvor man arbejder. Og det er gratis at gå i behandling,” siger Mette Meldgaard.

Her kan du læse om vores gratis alkoholtilbud, der omfatter samtaler, støtte og terapi, familierådgivning, anonym rådgivning, ambulant behandling og døgnbehandling.

Fakta

  • Hver femte dansker er vokset op i en familie, hvor der bliver drukket for meget. 140.000 danskere har udviklet alkoholafhængighed. Det viser tal fra Sundhedsstyrelsen og SIF.
  • Der går i gennemsnit 11 år, før en person med et alkoholoverforbrug søger hjælp hos kommunen. Der er gratis behandling for borgere med alkoholproblemer og pårørende til drikkende bl.a. rådgivning og terapi.