Minimums-normeringer godt på vej i Rødovre

20/08-2020

Rødovre Kommune er på vej til at indføre minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Det betyder, at der i alle kommunens daginstitutioner i gennemsnit vil være henholdsvis 3 vuggestuebørn og 6 børnehavebørn pr. fuldtidsmedarbejder.

Rødovre Kommune udmønter nu en pulje fra staten på 4,2 mio. kr. til ekstra personale i daginstitutionerne.

”Pengene går direkte til mere pædagogisk personale om eftermiddagen, hvor normeringen i dag er lavest. Jeg håber, at det kan give både børn og personale en lidt bedre hverdag med mulighed for større fordybelse. Ressourcerne bliver fordelt, så alle institutioner og alle børn får glæde af det. I Rødovre har vi i forvejen en bedre normering end landsgennemsnittet, og det her gør situationen endnu bedre”, siger formanden for Børne- og Skoleudvalget Flemming Lunde Østergaard Hansen.

En højere normering om eftermiddagen vil give personalet i daginstitutionerne bedre muligheder for at skabe læringsmiljøer for børnene og dele børnene op i mindre grupper om eftermiddagen.

I Rødovre Kommunes daginstitutioner er der i forvejen en bedre normering end landsgennemsnittet. De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 2018 var 3,1 vuggestuebørn pr. fuldtidsmedarbejder og 6,0 børnehavebørn pr. fuldtidsmedarbejder.

Børne- og Skoleudvalget samt Økonomiudvalget har godkendt indfasningen af minimumsnormeringer, og det skal endeligt behandles på et møde i kommunalbestyrelsen den 25. august.