Ny ældre- og værdighedspolitik

01/05-2019

Rødovre Kommunes kommunalbestyrelse har netop vedtaget en ny ældre- og værdighedspolitik, der sætter rammerne for et trygt og værdigt ældreliv. Politikken er blevet til på baggrund af input fra byens ældre borgere på et stort borgermøde, dialogmøder og i et tæt samarbejde med Seniorrådet.

”I Rødovre Kommune prioriterer vi ældreområdet højt. Rødovres ældrepleje er en af de bedste i Danmark. Det viser sig i dagligdagen i den gode ældrepleje, vi har. Når vi fornyer ældrepolitikken, er det for at understøtte de eksisterende gode indsatser og udvikle dem fremadrettet”, udtaler Britt Jensen om den nye politik, og tilføjer:

”Borgernes værdifulde bidrag betyder, at politikken afspejler borgernes ønsker til, hvad der skal til for at skabe et godt og værdigt ældreliv i Rødovre. Borgernes behov ændrer sig løbende, og vi er parate til at ændre vores indsatser, så de matcher vores nuværende og kommende ældres behov. Derfor besluttede vi sidste år at tilbyde ældre i hjemmeplejen et dagligt bad som en af de første kommuner i landet”.

Politikken er blevet til i tæt samarbejde med Seniorrådet, hvilket glæder formand for rådet Anne Bonde Christiansen: ”Vi er glade for at have været med til at skabe en visionær og ambitiøs politik. Det er meget positivt, at de ældre har været med til at forme politikken, så den matcher deres behov og ønsker. Vi ser frem til fortsat at være aktive medspillere, når de flotte visioner skal omsættes til virkelighed og til glæde for borgerne”.

I den nye politik er der særligt fokus på værdighed og selvbestemmelse. Når man kommer op i alderen, har det stadig stor værdi at kunne klare sig selv. Her kan velfærdsteknologiske løsninger være med til at skabe en tryg og værdig tilværelse, hvor de ældre kan bestemme så meget som muligt selv, og ikke er lige så afhængige af hjælp fra andre. Teknologien skal bruges som et supplement til den nødvendige menneskelige hjælp og støtte fra kommunen. Når man ikke længere kan bo i eget hjem, er det vigtigt, at der venter et værdigt og aktivt plejehjemsliv, hvor hverdagen organiseres med særligt blik på sociale tiltag, der kan modvirke ensomhed.

Værdighed er en vigtig del af det gode liv, også ved livets afslutning. Derfor er den værdige død også et vigtigt område i den nye politik. I Rødovre skal døende mødes med både høj faglighed og høj menneskelighed i den sidste fase af livet. Det gælder også de efterladte, som Rødovre Kommune tager hånd om.

Den nye ældre- og værdighedspolitik bliver præsenteret på et borgermøde onsdag den 8. maj i Festsalen på Ældrecentret Broparken. Udover præsentationen af den nye politik, vil der være debat i plenum og et oplæg om ”Et godt liv i en høj alder” af Carsten Hendriksen, seniorforsker og pensioneret overlæge, dr.med.

Der er ingen tilmelding, og alle er meget velkomne, siger Britt Jensen: ”Vi glæder os til at fejre den nye politik, som er solid og fremsynet, så vi også i de kommende år kan sikre vores borgere landets bedste ældrepleje”.

Du kan komme til borgermøde den 8. maj og høre mere om politikken. Læs mere her. 

Fakta om Rødovre Kommunes nye ældre- og værdighedspolitik

  • Visionen for ældreområdet er, at Rødovre er en god kommune at bo i, og et sted hvor alle trygt kan blive ældre. En kommune hvor alle ældre borgere uanset helbredssituation kan leve et godt og værdigt liv.
  • Det bliver understøttet af fire strategimål, der er afgørende for et godt ældreliv: Et aktivt liv med høj livskvalitet, sundhed hele livet, et trygt og værdigt ældreliv, samt del af et fællesskab.
  • Strategimålene bliver omsat til konkrete indsatser og aktiviteter, som borgerne kan mærke i dagligdagen.