Page Title

Ny politik skal føre til et sundere liv

20/01-2021

Rødovres kommunalbestyrelse har netop besluttet at revidere kommunens sundhedspolitik fra 2015. Den nye sundhedspolitik kommer til at påvirke dagligdagen for både borgere og medarbejdere de næste fire år. To centrale temaer er større lighed i sundhed og en tidlig indsats over for børn og unge.

”Vi vil fortsat have fokus på, at alle skal have mulighed for at leve et godt og sundt liv. Det må ikke være livssituationen og økonomien, som afgør den enkeltes sundhed. Den udfordring er vi slet ikke færdige med at løse. Det andet vigtige tema i den kommende sundhedspolitik er den tidlige forebyggende indsats blandt børn og unge. Det er her grundstenen til et godt og sundt voksenliv bliver lagt, så her skal vi sætte endnu mere ind”, siger Annie Arnoldsen Petersen, formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Der vil også være fokus på, hvordan vi kan arbejde med sundhed og trivsel i de mange fritidsaktiviteter, der foregår i kommunen – både i forhold til kulturelle aktiviteter, idrætsaktiviteter og i det nære miljø blandt familier, venner og naboer.

Politikken vil blive skabt ved at inddrage alle relevante aktører, både borgere, politikere og medarbejdere i Rødovre Kommune. Politikerne skal drøfte deres visioner på sundhedsområdet og sideløbende med det, bliver borgere, foreninger og virksomheder inviteret til dialogmøder om politikken.

”Med deres input bliver det en vedkommende politik. Politik er en dialog om, hvad vi vil på sundhedsområdet, og her glæder vi os til at høre, hvad sundhed betyder for borgerne. På grund af corona-restriktionerne kan vi ikke mødes fysisk, men vi har allerede gode erfaringer med at mødes digitalt, så jeg tør godt love, at alle der vil, kan deltage i trygge og sikre rammer”, fortæller Annie Arnoldsen Petersen.

Proces for udarbejdelse af ny sundhedspolitik

 • Januar og februar 2021: Temadrøftelser i Social- og Sundhedsudvalget.
 • Marts 2021: Interview af borgere, medarbejdere og andre interessenter, samt indsamling af erfaringer fra andre kommuner.
 • Maj 2021: Formulering af revideret sundhedspolitik.
 • Juni 2021: Udkast til revideret sundhedspolitik forelægges Kommunalbestyrelsen med forslag til indbydelse til høringsmøde.
 • August 2021: Udkast til revideret sundhedspolitik i høring.
 • Oktober 2021: Endelig politisk godkendelse af Rødovre Kommunes Sundhedspolitik i Kommunalbestyrelsen.

Fakta om den nye sundhedspolitik

Politikken har foreløbig fem spor:

 1. Rødovre i bevægelse
 2. Den første røgfri generation i Rødovre
 3. Trivsel i top
 4. Fra overvægt til ligevægt
 5. Sundhed i skolen

Processen har fokus på at afdække, hvordan vi kan skabe endnu bedre rammer for borgerne i Rødovre inden for hvert af de fem spor med det brede sundhedsbegreb og mere lighed i sundhed. Der vil særligt være fokus på tidlige indsatser og indsatser i det nære miljø, herunder i foreningslivet i Rødovre. I processen vil der være åbenhed for, at der kan komme forslag om andre spor og perspektiver, som skal med i den kommende sundhedspolitik.

Hvis du har input til den nye sundhedspolitik, kan du kontakte Anne Kamille Klausen, fra Social- og Sundhedsforvaltningen, på mail cn19135@remove-this.rk.dk eller tlf. 36 37 73 40.