Ny stor undersøgelse skal vise, hvor meget vi bevæger os

19/10-2020

En ny landsdækkende undersøgelse skal vise, hvor aktive vi er i vores hverdag. Derfor har hver 10. rødovreborger fået brev i e-Boks om deres bevægelsesvaner. Alle deltagere i undersøgelsen har mulighed for at vinde 10.000 kroner.

For mange er cykelturen hjem fra arbejde eller gåturen med hunden på Vestvolden eller om Damhussøen en naturlig del af hverdagen. Andre dyrker sport i en forening og trives med det. Mens nogle bevæger sig for sundhedens skyld, gør andre det for velværets eller for det sociale samværs skyld. Men der er også mange, der ikke bevæger kroppen ret meget.

Nu vil forskere på Syddansk Universitet i samarbejde med blandt andre Rødovre Kommune undersøge, hvor meget vi bevæger os, og hvad der motiverer os. Derfor får cirka hver tiende voksen over 15 år i Rødovre nu et spørgeskema i deres e-Boks fra projektet ’Danmark i Bevægelse’.

”Der er ingen tvivl om, at vi har vi nogle skønne grønne områder i Rødovre, som indbyder borgere til gå- og løbeture. Mange får hver uge sved på panden på vores boldbaner eller cykler rundt i byen. Vi må heller ikke glemme den daglige bevægelse, som mange får gennem havearbejde, rengøring eller leg med børnene. Jeg håber, at rigtig mange borgere vil bidrage til undersøgelsen og fortælle om deres bevægelse i hverdagen,” siger Annie Arnoldsen Petersen, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Rødovre Kommune.

Danmark i Bevægelse er den største nationale måling af bevægelsesvaner herhjemme, og når undersøgelsen er færdig, får hver kommune en opgørelse over potentialet til at få flere i gang med fysisk aktivitet i netop deres område. Derfor er undersøgelsen også et værdifuldt værktøj, når Rødovre fremover skal prioritere og planlægge sundhedsindsatser.

”I Rødovre har vi allerede særligt fokus på det sociale og fysisk aktive hverdagsliv gennem projektet ’Vores Sunde Hverdag’. Her arbejder vi for at fremme motivationen til at træffe sunde valg, og holde fast i dem, på trods af dagligdagens mange gøremål og udfordringer. De konkrete indsatser udvikler vi sammen med borgerne. Men det er klart, at den viden vi vil få fra så stor en undersøgelse som Danmark i Bevægelse, kan være en hjælp til at målrette de indsatser endnu mere,” siger Annie Arnoldsen Petersen.

Som en ekstra motivation for at få så mange som muligt til at svare, vil alle, der får spørgeskemaet i deres e-Boks og svarer på det, have en chance for at vinde 10.000 kroner skattefrit.

Fakta:

Danmark i Bevægelse undersøger bevægelsesvaner, adfærd og motiver og kobler det med data om de muligheder for fysisk aktivitet, der findes i hver enkelt kommune, for eksempel cykelstier, idrætsanlæg og grønne områder. Spørgeskemaet sendes til cirka 400.000 borgere over hele landet.

Projektet løber fra 2019-22 og udføres af Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. Det er støttet af Nordea-fonden med knap 12 millioner kroner.

Se mere på www.danmarkibevægelse.dk