Nye takter på psykiatriområdet med helhedsplan

22/08-2019

Antallet af psykisk sårbare er stigende. Hver femte dansker oplever at have ondt i livet på et eller andet tidspunkt. I Rødovre lever 900 borgere med en svær psykisk lidelse og én ud af fem Rødovre-borgere har desuden svage sociale relationer. Flere af disse borgere modtager indsatser på tværs af forvaltninger og lovgivninger med risiko for, at de mange kontakter bliver uoverskuelige for den enkelte.

”Tallene giver stof til eftertanke. Den store stigning er bekymrende både i forhold til børn, unge og de voksne, og det skal vi have gjort noget ved nu. Det er vigtigt, at vi som foregangskommune på det sociale område er proaktive og ser på, om vi kan gøre det endnu bedre”, siger Britt Jensen, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Rødovre Kommune.

Social- og Sundhedsudvalget har derfor besluttet, at der skal igangsættes en proces, der skal give input til en ny helhedsplan for psykisk sårbare – en plan der skal indeholde forslag til konkrete indsatser.

Målgruppen er psykisk sårbare i Rødovre, der har brug for støtte fra kommunen for at få en hverdag til at fungere.

”Vi er stolte over at have mange stærke sociale indsatser for eksempel støttekontaktpersonordning og væresteder. Vi har også fokus på forebyggelse og kan bryste os af at være den by i landet, hvor headspace, det gratis rådgivningstilbud til børn og unge, åbnede sit første center. Alligevel ønsker vi at finde nye måder at løse komplekse problemer, som ikke alene kan løses af kommunen. Vi sikrer holdbare løsninger ved at finde dem sammen med borgerne”, siger Britt Jensen.

Første skridt vil være interviews med psykisk sårbare borgere og deres netværk samt centrale interessenter i Rødovre såsom lokale foreninger på området, Udsatterådet, Handicaprådet, Distriktspsykiatrien og medarbejdere i kommunen. Helhedsplanen bliver udviklet over efteråret og skal politisk behandles i starten af 2020.

Fundamentet for den nye helhedsplan for psykisk sårbare

Formålet med helhedsplanen er at sammentænke og udvikle de nuværende indsatser ud fra eksisterende initiativer og indsatser, som peger i den samme retning:

  • Helhedsplanen tager afsæt i Rødovre Kommunes Handicappolitik og Udsattepolitik, der fokuserer på tilgange som rehabilitering og recovery, dvs. at komme sig fra psykiske vanskeligheder og overvinde de sociale følgevirkninger, det kan medføre. Politikkerne sigter også efter at inddrage borgeren på egne præmisser.
  • Derudover vil helhedsplanen bygge på principper fra Social- og Sundhedsforvaltningens tiltag ’Sammen med Borgeren’, der handler om at se kommunen gennem borgerens oplevelser og skabe løsninger sammen med borgeren.Regeringens udspil ”Sammen med Borgeren – en helhedsorienteret indsats”, som lægger op til én plan for borgere med komplekse og sammensatte problematikker.