Nyt kreativt udeværksted på Heerup Museum

31/08-2020

Situationen omkring corona har fået Heerup Museum til at tænke nyt. Med midler fra Ny Carlsbergfondet starter de et kreativt udeværksted, hvor blandt andet skoleklasser kan få en kunstoplevelse i alternative rammer.

I Heerup Museums værksted kan blandt andet skoleklasser prøve kræfter med kunsten, men med restriktionerne omkring corona er det blevet vanskeligt at få plads til alle. Derfor har Heerup Museum søgt - og fået - 500.000 kroner fra Ny Carlsbergfondet til at udvikle et nyt kreativt udeværksted.

“I Rødovre har vi fokus på, at vores skolebørn får kunstoplevelser, hvor de også selv kan deltage. Med det nye udeværksted får vi nogle rammer, hvor skolebørn og andre brugere kan arbejde innovativt med kunsten på en sikker måde, og hvor det samtidig er muligt at tænke bevægelse og omgivelser ind i oplevelsen,” siger Lene Due, der er formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

Netop udeværkstedets placering i den gamle have omkring Heerup Museum giver gode muligheder for mere bevægelse. Det fortæller Anni Lave Nielsen, der er leder af Heerup Museum:

“Vi kan blandt andet arbejde med større materialer og på måder, hvor du også bruger kroppen mere. Så for de mange skolebørn, der kommer her, er det helt i tråd med ønsket om at få mere bevægelse ind i skoledagen. Samtidig er det også helt i Henry Heerups ånd at arbejde udenfor, som han gjorde i sit værksted på Kamstrupvej her i Rødovre.

”Ud over skolebørnene regner Anni Lave Nielsen med, at udeværkstedet også vil kunne tiltrække besøgende, der ellers ikke normalt er museumsgæster.

“Vi ser en generel tendens til, at vores værkstedsaktiviteter er efterspurgte blandt dem, der ellers ikke går på museum. Det er blandt andet de sociale foreninger, der bliver lokket til af den uformelle tilgang til kunsten og af muligheden for at arbejde kreativt sammen. Det tror jeg kun bliver forstærket med det nye kreative udeværksted, og det er også en af årsagerne til, at vi gerne vil udvikle det til en så bred målgruppe som muligt,” siger hun.

Fakta:

Det kreative udeværksted er støttet med 500.000 kroner af Ny Carlsbergfondet fra deres pulje til de danske museer som hjælp til ‘genstart’ efter nedlukningen.

Processen med at udvikle værkstedet går i gang i efteråret i samarbejde med kunstnergruppen Büro Detours. Bestemte grupper af brugere vil blive inviteret til at deltage, her i blandt skolebørn i forskellige aldre, brugere fra Kunstskolen og børn og voksne fra frivillige sociale foreninger.

Det er planen, at udeværkstedet vil blive en del af museets almindelige tilbud fra efteråret 2021.

 

Foto: Resultatet af kunstnergruppen Büro Detours sidste projekt på Heerup Museum.