Nyt strøg et skridt nærmere

25/06-2019

Rødovre Kommune har indgået en aftale med en privat grundejer og vedtaget de første lokalplaner for udvikling af Bykernen. Dermed er realiseringen af et nyt hovedstrøg kommet et skridt nærmere.

Rødovre Kommune har tidligere lejet sig ind i bygningen Gunnekær 62-64, som har huset kommunens Social- og Sundhedsforvaltning. En ny aftale med ejeren af bygningen betyder, at bygningen nu kan rives ned, så der bliver gjort plads til det hovedstrøg, som er en central del i udviklingen af Bykernen.

”Det er en meget vigtig brik, der nu er faldet på plads. Det er en afgørende forudsætning for at komme i gang med realiseringen af den del af området, som hedder Karrébyen. Kommunen er primus motor for udviklingen, men vi respekterer samtidigt de omkringliggende private grundejere i området, så det kommer til at ske i et tempo, som passer dem”, siger borgmester Erik Nielsen.

Rødovre Kommune har indgået aftale om forholdene for fraflytning af lejemålet på Gunnekær, og der er indgået aftale om mageskifte med en privat grundejer. Det betyder, at Rødovre Kommune får et mere sammenhængende areal og dermed bedre mulighed for, at en ny, kommende administrationsbygning kan få direkte adgang til Hovedstrøget og bidrage til mere liv.

De to lokalplaner, som starter omdannelsen af Bykernen, er netop blevet vedtaget i Kommunalbestyrelsen, efter at have været i høring.

Fakta: Sådan udvikles Bykernen

  • Forslag til lokalplan 145 Karrébyen er blevet vedtaget. Det giver mulighed for at omdanne et større område til et blandet bolig- og erhvervsområde med et centralt, offentligt byrum kaldet 'Hovedstrøget'.
  • Der er sendt et tillæg til lokalplan 145 Karrébyen i høring. Det giver mulighed for, at stiområdet mellem Egegårdsvej og Gunnekær samt en del af fortovsarealet på Gunnekær kan udvikles i sammenhæng med den byudvikling, der er planlagt.
  • Bygningen, som er beliggende Gunnekær 62-64, og som tidligere har huset Social- og Sundhedsforvaltningen, bliver revet ned, så der bliver plads til Hovedstrøget og udviklingen i Bykernen. Det er en forudsætning, at Ankestyrelsen godkender aftalen om mageskifte.
  • Forslag til lokalplan 144 Næsbyvej og Egegårdsvej giver mulighed for at opføre en ny karrébebyggelse med boliger og erhverv på hjørnet mellem de to veje.