Regnskab med stor nøjagtighed

19/04-2018

Rødovre Kommune gik ud af 2017 med et overskud på knap 12 mio. kr. ud af et budget på 2.609 mio. kr. Det svarer til en nøjagtighed på 99,6 procent. Det grønne regnskab viser, at kommunens udledning af CO2 er reduceret markant det seneste år.

”Det er meget tilfredsstillende, at regnskabet er så tæt på budgettet, for det betyder, at borgerne har fået den service, som Kommunalbestyrelsen har besluttet. I en kommune skal pengene ikke spares op som i en bank eller give et overskud som i en virksomhed. Pengene skal bruges til velfærd til borgerne – f.eks. omsorg for vores ældre og gode forhold for børnene i vores skoler og daginstitutioner”, siger borgmester Erik Nielsen.

Det økonomiske regnskab er suppleret af et grønt regnskab. Rødovre Kommune er en såkaldt klimakommune og har derfor forpligtet sig til at nedbringe udledningen af CO2 med to procent om året frem til udgangen af 2020. I 2017 blev udledningen reduceret med næsten det dobbelte – med 3,8 procent.

Folketinget modarbejder grøn omstilling

Rødovre Kommune har efterhånden lavet grøn omstilling på alle de mest oplagte områder i virksomheden som f.eks. energirenoveringer af bygninger, udskiftning til el-biler, LED-lys, og man er godt i gang med fjernvarmen. Erik Nielsen er bekymret for, om kommunen i fremtiden kan fortsætte den grønne udvikling, hvis Folketinget fastholder de stramme krav for etablering af solceller. I dag skal kommunen oprette et selskab for hver gang, man opretter ét solcelleanlæg – og et eventuelt overskud bliver modregnet i statens bloktilskud til kommunen. Det betyder, at kommunen ville tabe penge på at producere strøm fra solceller.

”Vi vil gerne gå skridtet videre og opsætte solcelleanlæg på kommunens bygninger, men Folketinget modarbejder det. Det er helt sort, at de har opbygget en mur af bureaukrati, når vi andre står på spring for at drive den grønne omstilling fremad. Det skal de se at få lavet om”, siger borgmester Erik Nielsen.

Fakta om det økonomiske regnskab

  • Driftsresultatet var på 2597,7 mio.kr. ud af et budget på 2609,4 mio.kr. Det svarer til en mindreudgift på 11,6 mio.kr.
  • Rødovre Kommune har brugt 174,9 mio. kr. på nybyggeri og renovering. 101,1 mio. kr. er overført til 2018.

Fakta om det grønne regnskab

  • I det grønne regnskab opgøres forbruget af varme, el og vand i de kommunale bygninger samt CO2-udledningen fra bygningernes energiforbrug og fra kommunens køretøjer.
  • Rødovre Kommune har fornyet sin kontrakt som klimakommune med Danmarks Naturfredningsforening. Kommunen har dermed forpligtet sig til at reducere sin CO2-udledning med 2 procent årligt frem til udgangen af 2020. Udledningen er faldet med 3,8 procent i 2017.
  • Årsagen til den store reduktion skyldes de energirigtige tiltag i løbet af året, herunder udskiftning af lyskilder, pumper og vinduer i kommunale bygninger og udskiftning til elbiler.