Rødovre får UNICEF rettighedsskole

03/10-2020

Eleverne på Hendriksholm Skole kan se frem til at blive klædt ekstra godt på som medborgere i et højteknologisk, demokratisk samfund. Skolen bliver nemlig UNICEF rettighedsskole med fokus på teknologi og innovation.

De seneste år er der blevet arbejdet intenst med børnedemokrati i boligområdet Kærene, og på Hendriksholm Skole har personale, forældre og elever været i gang med en demokratisk proces, der nu kulminerer med, at skolen bliver UNICEF rettighedsskole.

”Engagementet og initiativet er spiret op nedefra. Det har været fantastisk at følge beboerprojektet i Kærene og skolens arbejde for at forberede eleverne til at deltage og tage ansvar i samfundet. Når man ser på, hvad der ellers foregår lige nu rundt i verden, er det fantastisk at opleve det positive engagement, som mange børn i Rødovre har i demokratiet”, siger formanden for Børne- og Skoleudvalget Flemming Lunde Østergaard Hansen.

I alle Rødovre Kommunes skoler er teknologi og innovation en del af undervisningen, og alle skoler har adgang til TekX, som er kommunens teknologiske laboratorium. Teknologi og innovation er også tænkt ind som en del af arbejdet med rettigheder på Hendriksholm Skole.

”Børnene vokser op i en kompleks, højteknologisk verden, som kan være meget svær at gennemskue. Vi skal klæde børnene på, så de kan navigere i den. Det er en fordel for både det enkelte barn og for fællesskabet, at børnene kender deres rettigheder og pligter. Jeg håber, alle børn i Rødovre vokser op og bliver aktive samfundsborgere, som vil være med til at sætte deres aftryk. Rettighedsskolen er et skridt i den rigtige retning”, siger Flemming Lunde Østergaard Hansen.

Hendriksholm Skole har selv lavet forslaget for at blive profilskole. Kommunalbestyrelsen har netop besluttet at støtte det med de 600.000 kr., det forudsætter. Det sker efter, der har været en demokratisk proces med skolebestyrelsen, det pædagogiske personale og skolens elevråd.

For at blive certificeret UNICEF rettighedsskole gennemgår Hendriksholm Skole seks trin i det første skoleår. Det er viden, lederskab, undersøgelser, handlingsplan, iværksættelse og evaluering.

Fakta

Hendriksholm bliver UNICEF rettighedsskole med fokus på teknologi og innovation. Det bliver dermed den fjerde profilskole i Rødovre. De tre andre er:

Valhøj Skole: Idrætsprofilskole

Tinderhøj Skole: Grøn profilskole med et særligt fokus på natur, miljø og klima

Nyager Skole: Profilskole med fokus på projektbaseret læring og STEAM – herunder styrkelse af kompetencer inden for de naturvidenskabelige og kreative fag i et tværfagligt samarbejde.