Foto: Rødovre Kommunebibliotek udefra

Sådan håndterer vi nedlukningen pga. corona-virus

12/03-2020

For at bremse og begrænse udbredelsen af corona-virus er borgerrettede funktioner i Rødovre Kommune lukket for fysisk fremmøde, og det vil ikke være muligt at komme ind på kommunale matrikler. Det gælder også haller, Kulturhuset Viften og bibliotekerne.

Borgerservice /Kontaktcenter

Der er åbent i Borgerservice for akutte personlige henvendelser, der ikke kan klares telefonisk, i et begrænset tidsrum. Det forudsætter dog, at man på forhånd booker en tid. Det kan ske ved henvendelse til Rødovre Kommunes kontaktcenter, der kan nås telefonisk mandag-fredag kl. 10-14 på 36 37 70 00. Du skal forvente længere ventetid end normalt.

Rødovre Jobcenter

Rødovre Jobcenter er midlertidigt lukket for personligt fremmøde. Du kan finde relevant information på jobcentrets hjemmeside på www.rk.dk/jobcenter/corona/corona-virus/. Du kan ringe til Rødovre Jobcenter mandag-fredag kl. 9-14 på telefon 36 37 70 60. Det er også muligt at sende en mail på rk@remove-this.rk.dk – skriv ’jobcenter’ i emnefeltet.

Hjælp til ældre og socialt udsatte

Alle, der har behov for den nødvendige pleje, vil fortsat få det.

Der bliver opretholdt et nødberedskab for akutte sociale henvendelser. Borgere med et akut behov kan henvende sig telefonisk til Kontaktcentret (se ovenfor) og blive henvist videre. Borgere med behov for akut psykisk krisehjælp kan ringe til Akuttelefonen på 25 25 04 00 alle dage mellem 23.30-7.00.

Sundhedsplejen

Gravide kvinder og familier med nyfødte børn får fortsat tilbud om hjemmebesøg. Hvis der er familier der har spørgsmål til sundhedsplejen er man velkommen til at ringe på 36 37 74 48 i hverdagene mellem klokken 10-14. Du finder generelt information på rk.dk/sundhedsplejen.

Plejehjem

Der er normal drift på plejehjemmene. Cafeer på plejehjemmene er dog lukket ned. Hvis du ikke kan lave mad selv og har brug for hjælp, kan du få hjælp.

Der er midlertidigt forbud mod alle besøg på plejehjem og bosteder – også fra nære pårørende. Læs mere her.

Hjemmeplejen

Der vil blive opretholdt et nødberedskab, der sikrer, at borgerne fortsat får den nødvendige pleje.

Dagtilbud og skoler

Alle skoler er lukkede. Der er læringsforløb for primært de ældste børn (særligt 6.–10. klasse), men også de yngste har mulighed for at lave noget hjemmefra. Kommunikationen foregår som udgangspunkt gennem Aula. Hvis Aula er nede henvises til kontaktinfo på de enkelte skolers hjemmesider.

Alle skoler, daginstitutioner og SFO 1 tilbyder nødpasning. Nødpasning er kun for de børn, hvis forældre har særlige kritiske opgaver i det private og offentlige, og som ikke har mulighed for selv at passe eller få passet deres børn på anden vis. Du kan finde mere information på BørneIntra eller læse retningslinjerne her.

I dagplejen er der sampasning i enkelte legestuegrupper.

Byggelegepladser holder lukket.

Der bliver opretholdt et nødberedskab i tandplejen. Hvis man har behov for akut og uopsættelig tandbehandling, er tandplejen åben efter forudgående telefonisk aftale. Tandplejens telefonnummer er: 36 37 75 84.

Afhentning af affald

Som udgangspunkt bliver der hentet rest- og bioaffald. I lejligheder vil der også være andre fraktioner, der bliver tømt. Genbrugsstationen er igen åben for private såvel som erhverv, men adgangen er reguleret af personalet. Du kan finde flere informationer på rk.dk/affald

Rotter

Rottebekæmpelsen fungerer som normalt, og det er muligt at indberette som normalt.

Yderligere information

Har du konkrete spørgsmål, kan du skrive til rk@remove-this.rk.dk eller ringe til vores kontaktcenter på 36 37 70 00.

Illustration coronavirus