Sammen om et stærkere idræts- og foreningsliv

10/08-2020

Nyt partnerskab mellem Rødovre Kommune og DGI Storkøbenhavn skal understøtte de lokale idrætsforeninger og invitere flere børn og unge ind i idrættens fællesskaber.

Rødovre Kommune og DGI Storkøbenhavn har netop indgået et partnerskab om indsatsen 'Børn og unge i forening' for perioden 2020-2023. Indsatsen skal bidrage til at løfte foreningsdeltagelsen, øge folkesundheden og styrke de lokale fællesskaber.

”Idrætslivet i Rødovre skal styrkes. Foreningerne spiller en stor rolle for den lokale sammenhængskraft, og det gælder ikke mindst for vores børn og unge. Med partnerskabet udvikler vi den lokale idræt sammen med idrætsforeninger, skoler, daginstitutioner og ungdomsuddannelser. Vi starter med et fritidspas til børn og unge med særlige sociale behov og en idrætsvaneundersøgelse, som kortlægger de lokale idrætsbehov. Jeg er rigtig glad for, at vi i fællesskab med idrætsforeningerne og DGI Storkøbenhavn nu tager det næste skridt til at udvikle idræts- og foreningslivet i Rødovre”, siger Rødovres borgmester Britt Jensen.

Rødovre Kommune har også planlagt en idrætskonference i efteråret. Konferencen samler frivillige og ildsjæle i foreningerne, idrætsaktive rødovreborgere og politikere i en dialog om, hvordan man i fællesskab kan gøre det lokale idrætsliv bedre – f.eks. hvordan man kan invitere flere børn og unge med.

Med 'Børn og unge i forening' igangsættes en række aktiviteter i samarbejde med de lokale idrætsforeninger, skoler, daginstitutioner, ungdomsuddannelser og andre aktører, som vil være med til styrke foreningerne som rammerne for idræt, sundhedsfremme og fællesskab. Målsætningen er at invitere flere børn og unge med i idrættens fællesskaber, og det sker bl.a. ved at sætte fokus på udvikling af familietræning, og at byen og naturen bliver brugt som motionsrum.

”DGI Storkøbenhavn er foreningernes udviklingshus, og vi vil rigtig gerne hjælpe idrætsforeningerne med at lykkes i deres nærområde. Med partnerskabet er barren sat rigtig højt i Rødovre Kommune, og vi skal sikre, at alle børn og unge har mulighed for være en del af et stærkt og aktivt fællesskab. Aftalen sætter specifikt fokus på at få flere piger med i idrættens fællesskaber, og det er bare én af de mange vigtige opgaver, som vi glæder os til at komme i gang med”, siger Peder Nedergaard, formand for DGI Storkøbenhavn.

Der er også planer om at opbygge nye, aktive ungefællesskaber, hvor det er de unge selv, som står for at arrangere og gennemføre idrætsaktiviteter for andre unge. Her vil Rødovre Kommune og DGI iværksætte en række udviklingsforløb for foreningerne for at understøtte og styrke de lokale foreningers organisation og maskinrum.

Rødovre Kommune og DGI Storkøbenhavn investerer hver i sær 1 mio.kr. fordelt over de næste fire år i samarbejdet.

Fakta

Partnerskabsaftalen indeholder en række indsatser:

 • Idrætsvaneundersøgelse og analyse
 • Foreningsudvikling og aktiviteter, som understøtter, at flere børn og deres forældre engageres i foreningerne. Fx forældretræning og familierettede aktiviteter på Vestvolden.
 • Bevægelsesforløb og samarbejde mellem foreninger og skoler/daginstitutioner
 • Rødovre i bevægelse – aktiviteter som samler hele familien, fx familierulleløb og fælles motionsuge
 • Fritidspas-ordning - støtte til varig idrætsdeltagelse
 • Foreningsudvikling og lederakademi med fokus på unge
 • Inkluderende idrætsfællesskaber på lokale skoler og uddannelsesinstitutioner, ”Sammen med unge”– udvikling af unges fritidstilbud
 • Udvikling af naturstøttepunkter, aktørinvolvering og opstartsaktiviteter, fx Naturlegepladser med træningsmuligheder til forældre
 • Byudvikling som understøtter idræt, motion og bevægelse
 • Facilitetsudnyttelse – små greb som gør en stor forskel.

Partnerskabet bidrager generelt til øget trivsel inden for tre hovedtemaer:

 1. Idræt for hele familien
 2. Teenagefrafald i foreningsidrætten
 3. Fysiske rammer for idræt og foreningsliv