Stor plan for udvikling af Rødovre

05/01-2018

Planen for de næste mange års fysiske udvikling af Rødovre sendes i høring i januar. Borgerne kan få indflydelse på, hvordan byen skal udvikle sig.

Rødovre oplever i disse år stor tilflytning og er et af de mest populære steder at bo i landet.

”De senere år er der virkeligt kommet gang i byggeriet. Rødovre er blevet meget populær blandt både nye tilflyttere og investorer. Det er en fantastisk udvikling. Men det er vigtigt, at vi stiller krav til udviklingen, så vi får en attraktiv by til gavn for alle borgere, og så vi sikrer det særegne, vi har i forstaden. Det betyder bl.a., at der ikke bare skal bygges tættere og tættere. Rødovre skal forblive grønt, og vi skal bevare lys og luft mellem husene”, siger Rødovres borgmester Erik Nielsen.

Forslaget til en ny kommuneplan indeholder planlægning for alle lokalområder, men der er udpeget tre områder, som i de kommende år vil blive udviklet særligt. Det er ”Rødovre Syd”, hvor der vokser en ny bydel frem ved det udbrændte Rødovre Stationscenter. Der kommer en flot indgang til Rødovre med tre tårne og en bro over Tårnvej. I ”Rødovre Nord” fortsætter forskønnelsen af Islevbrovej, og der kommer en ny station, så man om ca. seks år kan stige på letbanen, der kommer til at køre mellem Ishøj og Lyngby. Endelig har Kommunalbestyrelsen vedtaget en helhedsplan for udviklingen af det centrale Rødovre, ”Bykernen”. Visionen er at lave en langsigtet omdannelse af området, så der kommer mere byliv.

Forslaget til kommuneplan er i offentlig høring i otte uger og kan findes på den digitale høringsportal på rk.dk fra den 24. januar 2018, hvor alle borgere kan give deres mening til kende.

”Jeg håber, at mange borgere vil give deres besyv med, så den nye kommunalbestyrelse får et godt udgangspunkt for at træffe beslutning”, siger Erik Nielsen.

Fakta

  • Bæredygtighed er et gennemgående tema i den nye kommuneplan, og der bliver arbejdet med det inden for områderne miljø, økonomi, social, demokrati og kultur. Planen bygger videre på visionen Sammen om Rødovre i forhold til inddragelse af borgerne og udvikling af fællesskabet. Målet er at få en bæredygtig og attraktiv by for alle Rødovreborgere.
  • Forud for udarbejdelsen af forslaget til kommuneplan inviterede Kommunalbestyrelsen til en række debatmøder om planen. Input fra møderne er blevet indarbejdet i forslaget.
  • I Rødovre Kommune er der tradition for, at der i forbindelse med en ny valgperiode bliver sikret sammenhæng mellem den afgående og den nyvalgte kommunalbestyrelse ved, at den afgående kommunalbestyrelse sender forslaget i høring, mens den kommende kommunalbestyrelse vedtager den endelige plan.

Hent Forslag til Kommuneplan 2018